34836 NL - wetsvoorstel
Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 22 november 2017 ingediend door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Van Nieuwenhuizen-Wijbenga i.

 

Met dit wetsvoorstel worden een aantal Nederlandse wetten aangepast, zodat ze in overeenstemming zijn met de bepalingen uit het voorstel voor de Rijkswet nationaliteit zeeschepen. Om die nieuwe Rijkswet in werking te kunnen laten treden, is deze aanpassing van een groot aantal wetten noodzakelijk. In de Rijkswet nationaliteit zeeschepen zijn regels opgenomen voor de inschrijving van een schip in een vlagregister van één van de landen van het Koninkrijk, het verlenen van de nationaliteit van het Koninkrijk der Nederlanden aan zeeschepen en de afgifte van zeebrieven. Hierbij wordt de bestaande (verouderde en versnipperde) regelgeving op het gebied van de nationaliteit van zeeschepen vervangen door een nieuw stelsel.

Het wetsvoorstel behelst een aanpassingswet bij het wetsvoorstel Rijkswet nationaliteit zeeschepen i.

1.

Volledige titel

Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(29 stuks)

2 22 november 2017, koninklijke boodschap, nr. 1     KST348361
Koninklijke boodschap
 
2 22 november 2017, voorstel van wet, nr. 2     KST348362
Voorstel van wet inzake
 
2 22 november 2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST348363
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.