Algemene Financiële Begrotingen 2017 in de Eerste Kamer

Met dank overgenomen van A. (André) Postema i, E.M. (Esther-Mirjam) Sent i, gepubliceerd op dinsdag 12 december 2017.

Op dinsdag 12 december debatteerde de Eerste Kamer over de Algemene Financiële Begrotingen.

De PvdA-senatoren André Postema en Esther-Mirjam Sent hielden hier beiden een betoog. Postema sprak over de algemene financiële koers van het nieuwe kabinet (bezuinigingen op onderwijs, afschaffing van de dividendbelasting en de BTW-verhoging) en Sent richtte zich op het Belastingplan. Op 19 december wordt er gestemd over de moties van de PvdA.