Meerderheid PvdA-fractie stemt voor wijziging van de Donorwet

Met dank overgenomen van J.E.A.M. (Jopie) Nooren i, gepubliceerd op dinsdag 13 februari 2018.

De nieuwe Donorwet heeft zowel in de samenleving als in de Eerste Kamer voor veel discussie gezorgd. Ik heb dan ook veel berichten ontvangen, zowel van voor- als tegenstanders van de wet. Dat is ook niet gek, want het gaat om een flinke wijziging in de donorwet, waarbij mensen die geen keuze hebben gemaakt geregistreerd worden als ‘geen bezwaar’.

Uiteindelijk stemden 38 senatoren voor mijn motie en voor het wetsvoorstel. Hieronder de stemverklaring die ik vanmiddag heb afgelegd in de Eerste Kamer:

“Alle leden van de PvdA-fractie realiseren zich dat er meer potentiële donoren nodig zijn en dat extra inspanningen van belang zijn om dit voor elkaar te krijgen. Voor de PvdA-fractie is cruciaal dat daarbij voorkomen wordt dat mensen die dat niet willen donor worden.

Het initiatief wetsvoorstel Actieve donorregistratie impliceert een fundamentele wijziging in het donorregistratiesysteem. Uitgangspunt in het wetsvoorstel is dat iedereen donor is, tenzij hij of zij in het donorregister op heeft laten nemen dat hij of zij dat niet wil zijn, of die keus in handen van anderen heeft gelegd.

We weten nog niet hoeveel mensen hun voorkeur niet kenbaar zullen gaan maken en wat daar de oorzaken van zijn.

De PvdA is blij dat na de brief van de initiatiefneemster en een goed en intensief debat helder is geworden dat bij ernstige bezwaren van nabestaanden geen donatie plaatsvindt, dat er extra aandacht komt voor voorlichting aan kwetsbare mensen en dat iedereen op maat geïnformeerd wordt en individuele begeleiding kan krijgen bij de registratie. Nu de motie die mijn fractie samen met een aantal andere partijen ingediend heeft, aangenomen wordt, komt een kwaliteitsstandaard beschikbaar die leidend zal worden voor de dagelijkse praktijk.

Vijf van de leden van mijn fractie vinden deze waarborgen toereikend in het licht van de verantwoordelijkheid van de overheid om het beschikbaar komen van extra donororganen te bevorderen. Op basis daarvan gaan zij voor het wetsvoorstel stemmen.

Drie leden van de PvdA-fractie zijn van oordeel dat de “wie zwijgt stemt toe”-aanpak van dit wetsvoorstel fundamenteel onjuist is. Ook een burger die zich niet uitspreekt heeft recht op de onaantastbaarheid van zijn of haar lichaam. Dit grondwettelijke recht wordt in het voorgestelde systeem door de overheid geschonden, zo oordelen deze drie leden. Zij zullen daarom tegen dit wetsvoorstel stemmen.”