ESTAT - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 22 september 2020
kalender

ESTAT

1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 86 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
09.12.2016  Geïntegreerde landbouwstatistieken.
Verordening com(2016)786
 
29.11.2016  Intrekking van Verordening 1101/89 en de Verordeningen (EG) nr. 2888/2000 en (EG) nr. 685/2001 in het kader van REFIT.
Verordening com(2016)745
 
07.09.2016  Wijziging van Verordening 99/2013 betreffende het Europees statistisch programma 2013-2017, door verlenging tot 2018-2020.
Verordening com(2016)557
 
24.08.2016  Gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens, op basis van gegevens die op individueel niveau worden verzameld middels ...
Verordening com(2016)551
 
18.11.2015  Europese statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit.
Verordening com(2015)496
 
09.12.2014  Geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2494/95.
Verordening com(2014)724
 
26.06.2014  Wijziging van Verordening 184/2005 over statistiek inzake betalingsbalans, handel in diensten en buitenlandse investeringen wat betreft de bevoegdheden van de Commissie.
Verordening com(2014)379
 
08.08.2013  Toekennen van gedelegeerde- en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie binnen de verordening over communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten.
Verordening com(2013)578
 
08.08.2013  Toekennen gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie binnen de verordening betreffende communautaire statistieken over buitenlandse handel met derde landen.
Verordening com(2013)579
 
17.07.2013  Amenderen verordening EU 99/2013 over het Europees statistisch programma 2013-17.
Verordening com(2013)525
 
02.05.2013  Wijziging van Verordening (EU) nr. 691/2011 inzake Europese milieu-economische rekeningen.
Verordening com(2013)247
 
27.03.2013  Wijziging van Verordening 577/98 betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de EG.
Verordening com(2013)155
 
05.12.2012  Wijziging van bepaalde wetgevingshandelingen op het gebied van landbouw- en visserijstatistieken.
Verordening com(2012)724
 
17.04.2012  Wijziging van Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek.
Verordening com(2012)167
 
21.12.2011  Verordening (EU) nr. 99/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 betreffende het Europees statistisch programma 2013-2017 Voor de EER en ...
Verordening com(2011)928
 
20.12.2011  Europese bevolkingsstatistieken.
Verordening com(2011)903
 
25.05.2011  Uitgifte van euromunten.
Verordening com(2011)295
 
20.12.2010  Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de EU.
Verordening com(2010)774
 
21.05.2010  Europese statistieken van meerjarige teelten.
Verordening com(2010)249
 
09.04.2010  Europese milieu-economische rekeningen.
Verordening com(2010)132
 
29.03.2010  Europese statistieken over toerisme.
Verordening com(2010)117
 
08.03.2010  Wijziging van richtlijn 2009/42/EG betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen.
Verordening com(2010)65
 
15.02.2010  Wijziging van Verordening (EG) nr. 479/2009, wat de kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten betreft.
Verordening com(2010)53
 
30.10.2008  Wijziging van Verordening (EG) nr. 808/2004 betreffende gemeenschappelijke statistieken over de informatiemaatschappij.
Verordening com(2008)677
 
21.04.2008  Crop statistics.
Verordening com(2008)210
 
07.02.2008  Wijziging van Verordening (EG) nr. 638/2004 betreffende de gemeenschappelijke statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten.
Verordening com(2008)58
 
06.12.2007  Wijziging van Verordening 2223/96 inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de EG, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden ...
Verordening com(2007)776
 
06.12.2007  Wijziging van Verordening (EG) nr. 2150/2002 betreffende afvalstoffenstatistieken, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft - Aanpassing aan de ...
Verordening com(2007)777
 
30.10.2007  Gemeenschappelijke statistieken van de buitenlandse handel met derde landen.
Verordening com(2007)653
 
16.10.2007  Europese statistiek.
Verordening com(2007)625
 
19.07.2007  Programma tot modernisering van de Europese bedrijfs- en handelsstatistiek (MEETS).
Besluit com(2007)433
 
22.03.2007  Vlees- en veestatistieken.
Verordening com(2007)129
 
13.03.2007  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1059/2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) in ...
Verordening com(2007)95
 
12.03.2007  Kwartaalstatistieken van vacatures in de EG.
Verordening com(2007)76
 
23.02.2007  Volks- en woningtellingen.
Verordening com(2007)69
 
07.02.2007  Gemeenschappelijke statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk.
Verordening com(2007)46
 
10.01.2007  Verordening (EG) nr. 1099/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende energiestatistieken.
Verordening com(2006)850
 
22.12.2006  Indiening door de lidstaten van statistieken over aquacultuur.
Verordening com(2006)864
 
11.12.2006  Statistieken over gewasbeschermingsmiddelen.
Verordening com(2006)778
 
03.11.2006  Europees Raadgevend Comité voor gemeenschappelijk beleid inzake statistische informatie.
Besluit com(2006)653
 
03.11.2006  Nieuwe statistische classificatie van producten gekoppeld aan activiteiten (CPA).
Verordening com(2006)655
 
18.10.2006  Instelling van de Europese Adviescommissie voor statistische governance.
Besluit com(2006)599
 
02.10.2006  Wijziging van Verordening 577/98 betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de EG.
Verordening com(2006)565
 
22.03.2006  Gemeenschappelijke regels voor de levering van basisgegevens over koopkrachtpariteiten en voor de berekening en verspreiding van deze pariteiten.
Verordening com(2006)135
 
20.02.2006  Structurele bedrijfsstatistieken.
Verordening com(2006)66
 
06.02.2006  Statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 en enkele EG-verordeningen op specifieke ...
Verordening com(2006)39
 
20.01.2006  Europees systeem van geïntegreerde statistieken voor de sociale bescherming (ESSOBS).
Verordening com(2006)11
 
06.12.2005  Productie en verdere ontwikkeling van statistieken over onderwijs en levenslang leren.
Verordening com(2005)625
 
11.11.2005  Indiening van gegevens over de aanvoer van visserijproducten in de lidstaten.
Verordening com(2005)566
 
14.09.2005  Gemeenschappelijke statistieken over migratie en internationale bescherming.
Verordening com(2005)375