COM(2017)93 - Boete voor Oostenrijk wegens manipulatie van gegevens over schulden in de deelstaat Salzburg - EU monitor

EU monitor
Maandag 21 september 2020
kalender

COM(2017)93 EUe
Boete voor Oostenrijk wegens manipulatie van gegevens over schulden in de deelstaat Salzburg

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot het opleggen van een boete aan Oostenrijk wegens manipulatie van gegevens over schulden in de deelstaat Salzburg

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION imposing a fine on Austria for manipulation of debt data in Land Salzburg
 
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2017)93 NLEN
Extra COM-nummers COM(2017)93
Procedurenummer i 2017/0044(NLE)
Celex-nummer i 52017PC0093

2.

Key dates

Document 22-02-2017
Online publicatie 22-02-2017
Besluit 28-05-2018; Uitvoeringsbesluit 2018/818
Bekendmaking in Publicatieblad i 04-06-2018; PB L 137 p. 23-24

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.