TAXUD - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 22 januari 2021
kalender

TAXUD

1.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1577 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
30.09.2020  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1768 waarbij Kroatië wordt gemachtigd af te wijken van artikel 287 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2020)599
 
30.09.2020  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/279 waarbij Malta wordt gemachtigd af te wijken van artikel 287 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2020)617
 
25.08.2020  Standpunt EU in de Associatieraad EU-Midden-Amerika t.a.v. wijziging van aanhangsel 2 en de toelichting bij de art. 15, 16, 19, 20, 30 van bijlage II bij de overeenkomst.
Besluit com(2020)429
 
24.08.2020  Standpunt in de Stabilisatie- en associatieraad EU-Servië inzake wijziging van de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en de administratieve samenwerking.
Besluit com(2020)389
 
24.08.2020  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Zwitserland inzake de wijziging van de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en administratieve samenwerking.
Besluit com(2020)390
 
24.08.2020  Standpunt in de Associatieraad EU-Egypte inzake de wijziging van de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en administratieve samenwerking.
Besluit com(2020)391
 
24.08.2020  Standpunt EU in het Gemengd Comité met Turkije betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking.
Besluit com(2020)392
 
24.08.2020  Standpunt EU in de Associatieraad EU-Turkije inzake de wijziging van het begrip “producten van oorsprong” en regelingen voor administratieve samenwerking.
Besluit com(2020)393
 
24.08.2020  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Faeröer inzake de wijziging van de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en administratieve samenwerking.
Besluit com(2020)394
 
24.08.2020  Standpunt EU in het Subcomité met Oekraïne inzake de wijziging van de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en administratieve samenwerking.
Besluit com(2020)395
 
24.08.2020  Standpunt EU in het Subcomité douane met Moldavië inzake de wijziging van de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en administratieve samenwerking.
Besluit com(2020)396
 
24.08.2020  Standpunt in het Gemengd Comité EU-IJsland inzake de wijziging van de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en administratieve samenwerking.
Besluit com(2020)397
 
24.08.2020  Standpunt in de Stabilisatie- en associatieraad EU-Kosovo inzake de wijziging van het begrip “producten van oorsprong” en administratieve samenwerking.
Besluit com(2020)398
 
24.08.2020  Standpunt in de Associatieraad EU-Israël inzake de wijziging van de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en administratieve samenwerking.
Besluit com(2020)406
 
24.08.2020  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Noorwegen inzake de wijziging van de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en administratieve samenwerking.
Besluit com(2020)412
 
24.08.2020  Standpunt in de Stabilisatie- en associatieraad EU-Montenegro inzake de wijziging van de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en administratieve ...
Besluit com(2020)413
 
24.08.2020  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Palestijnse Autoriteit inzake de wijziging van de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en administratieve samenwerking.
Besluit com(2020)414
 
24.08.2020  Standpunt in de Stabilisatie- en associatieraad EU-Albanië inzake wijziging van de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en administratieve samenwerking.
Besluit com(2020)415
 
24.08.2020  Standpunt EU in het Subcomité douane met Georgië inzake de wijziging van de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en administratieve samenwerking.
Besluit com(2020)416
 
24.08.2020  Standpunt in de Associatieraad EU-Jordanië inzake de wijziging van de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en administratieve samenwerking.
Besluit com(2020)417
 
24.08.2020  Standpunt in de Stabilisatie- en associatieraad EU-Macedonië inzake de wijziging van de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en administratieve ...
Besluit com(2020)418
 
24.08.2020  Standpunt in de Stabilisatie- en associatieraad EU-Bosnië en Herzegovina inzake wijziging van de definitie van “producten van oorsprong” en administratieve samenwerking.
Besluit com(2020)419
 
24.08.2020  Standpunt Associatieraad EU-Libanon inzake de vervanging van definitie van het begrip “producten van oorsprong” en regelingen voor administratieve samenwerking.
Besluit com(2020)425
 
24.08.2020  Standpunt EU bij de EER-overeenkomst, betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en regelingen voor administratieve samenwerking.
Besluit com(2020)426
 
08.08.2017  Standpunt EU ten aanzien van het voorstel tot wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR.
Besluit com(2017)408
 
06.04.2017  Standpunt EU in de Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels over het verzoek van Oekraïne om partij te worden bij die ...
Besluit com(2017)162
 
21.03.2017  Standpunt EU mbt het wijzigen van aanhangsel II van de Regionale Conventie betreffennde de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels.
Besluit com(2017)133
 
28.02.2017  Standpunt EU over de toevoeging van stoffen aan Tabel I bij het Verdrag van de VN tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen.
Besluit com(2017)119
 
20.10.2015  Standpunt EU in het Comité voor de TIR-Overeenkomst t.a.v. wijzigingen in de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets ...
Besluit com(2015)512
 
03.09.2015  Standpunt EU in Gemengd Comité EU-EVA over vereenvoudiging formaliteiten in het goederenverkeer en toetreden Servië tot de overeenkomst over gemeenschappelijk ...
Besluit com(2015)417
 
03.09.2015  Standpunt EU in de Gemengde Commissie EU-EVA "Gemeenschappelijk douanevervoer" mbt wijziging van de overeenkomst inzake douanevervoer.
Besluit com(2015)420
 
22.04.2015  Standpunt in de Associatieraad EU-Tunesië over een nieuw protocol betreffende "producten van oorsprong".
Besluit com(2015)175
 
29.01.2015  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Palestijnse Autoriteit over een nieuw protocol betreffende "producten van oorsprong".
Besluit com(2015)26
 
29.01.2015  Standpunt in de associatieraad EU-Israël over een nieuw protocol betreffende "producten van oorsprong".
Besluit com(2015)28
 
29.01.2015  Standpunt in de Associatieraad EU-Jordanië over een nieuw protocol betreffende "producten van oorsprong".
Besluit com(2015)29
 
29.01.2015  Standpunt in de Associatieraad EU-Egypte over een nieuw protocol betreffende "producten van oorsprong".
Besluit com(2015)25
 
15.01.2015  Machtiging van het Verenigd Koninkrijk in bepaalde geografische gebieden een gedifferentieerd belastingniveau op motorbrandstoffen toe te passen.
Besluit com(2015)4
 
24.07.2014  Standpunt EU over het voorstel tot wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst ...
Besluit com(2014)491
 
26.02.2014  Standpunt EU in Comité douanesamenwerking EU-China tav wederzijdse erkenning van het AEO-programma van de EU en het MCME-programma van China.
Besluit com(2014)106
 
24.10.2013  Standpunt EU in het EU - Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) overlegcomité over de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en over administratieve ...
Besluit com(2013)728
 
24.10.2013  Standpunt EU jegens Tunesië over de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en over methoden van administratieve samenwerking.
Besluit com(2013)729
 
24.10.2013  Standpunt EU jegens Marokko over de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en over methoden van administratieve samenwerking.
Besluit com(2013)730
 
24.10.2013  Standpunt EU in de associatieraad EU-Jordanië over de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en methoden van administratieve samenwerking.
Besluit com(2013)723
 
24.10.2013  Standpunt in de associatieraad EU-Egypte over de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en regelingen voor administratieve samenwerking.
Besluit com(2013)724
 
24.10.2013  Standpunt in de associatieraad EU-Algerije over de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en regelingen voor administratieve samenwerking.
Besluit com(2013)725
 
27.06.2013  Standpunt EU in de EVA over het aanpassen van de Conventie over een gemeenschappelijke douanevervoerregeling nav de toetreding van Kroatië.
Besluit com(2013)467
 
04.04.2013  Standpunt EU over gevallen waarin geen gegevens hoeven te worden medegedeeld ikv bijlage I Overeenkomst met Zwitserland over goederenvervoer en ...
Besluit com(2013)177
 
05.01.2012  Standpunt in het douane-comité EU-VS over onderlinge erkenning van het AEO-programma (EU) en het “Partnerschap tussen de douane en het bedrijfsleven tegen terrorisme” ...
Besluit com(2011)937
 
09.11.2011  Actieprogramma voor belastingen en douane in de EU voor de periode 2014-2020 (FISCUS).
Verordening com(2011)706
 
13.10.2011  Standpunt EU in de Gemengde Commissie van de regeling voor het douanevervoer over de uitnodiging aan Kroatië en Turkije om tot deze overeenkomsten toe te treden.
Besluit com(2011)640