1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 32 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
25.12.2020  Ondertekening van de handels- en samenwerkingsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk en van de overeenkomst inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling van ...
Besluit com(2020)855
 
08.10.2020  Standpunt EU in de gezamenlijke raadgevende werkgroep ingesteld bij het Akkoord over de terugtrekking van het VK uit de EU en Euratom wat betreft haar reglement van orde.
Besluit com(2020)636
 
15.05.2020  Standpunt EU in het Gemengd Comité bij het Akkoord over terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU dat moet worden ingenomen over wijziging van dat akkoord.
Besluit com(2020)195
 
17.01.2020  Wijziging van Besluit (EU) 2019/274 betreffende de ondertekening van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en Euratom.
Besluit com(2020)28
 
11.04.2019  Wijziging van Besluit (EU) 2019/274 betreffende de ondertekening van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en Euratom.
Besluit com(2019)194
 
23.05.2008  Wijziging van Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 549/69 ter bepaling van de categorieën van ambtenaren en overige personeelsleden van de EG waarop de bepalingen van de ...
Verordening com(2008)305
 
25.04.2008  Wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de EG.
Verordening com(2008)217
 
13.03.2008  Aanpassing van de aan Polen toe te wijzen quota voor de vangst van kabeljauw in de Oostzee (deelsectoren 25-32, EG-wateren) in de periode 2008-2011.
Verordening com(2008)88
 
15.02.2008  Aanpassing met ingang van 1 juli 2007 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de EG.
Verordening com(2008)82
 
20.12.2007  Sluiting van de Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan.
Besluit com(2007)831
 
28.11.2007  Vaststelling, voor 2008, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de EG en, voor vaartuigen van de EG, in ...
Verordening com(2007)759
 
20.11.2007  Vaststelling, voor 2008, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Zwarte Zee van toepassing zijn, en tot vaststelling van ...
Verordening com(2007)734
 
15.11.2007  Aanpassing met ingang van 1 juli 2007 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de EG, alsmede van de ...
Verordening com(2007)715
 
30.10.2007  Sluiting van de visserijovereenkomst met Ivoorkust.
Verordening com(2007)648
 
17.10.2007  Bescherming van kwetsbare mariene ecosystemen op volle zee tegen de nadelige effecten van bodemvistuig.
Verordening com(2007)605
 
09.10.2007  Sluiting van de overeenkomst betreffende de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 16 juni 2007 tot en met 15 juni 2011, van de ...
Besluit com(2007)579
 
09.10.2007  Sluiting van de visserijovereenkomst met Guinee-Bissau.
Verordening com(2007)580
 
03.09.2007  Vaststelling, voor 2008, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Oostzee van toepassing zijn, en tot vaststelling van de ...
Verordening com(2007)492
 
16.08.2007  Sluiting van de visserijovereenkomst met Mozambique.
Verordening com(2007)472
 
24.04.2007  Wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de EG.
Verordening com(2007)209
 
20.04.2007  Wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1941/2006, (EG) nr. 2015/2006 en (EG) nr. 41/2007 wat betreft de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden en de bij de ...
Verordening com(2007)201
 
12.04.2007  Sluiting van de visserijovereenkomst met Kiribati.
Verordening com(2007)180
 
08.03.2007  Sluiting van de overeenkomst betreffende de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 juni 2006 tot en met 31 mei 2010, van de ...
Besluit com(2007)89
 
07.03.2007  Sluiting van een visserijovereenkomst tussen São Tomé e Príncipe en de EG.
Verordening com(2007)85
 
27.02.2007  Wijziging van Verordening 41/2007 wat betreft het herstelplan voor blauwvintonijn zoals aanbevolen door de Internationale Commissie voor de instandhouding van tonijn in ...
Verordening com(2007)74
 
25.01.2007  Sluiting van de Overeenkomst inzake de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2012, van de ...
Besluit com(2007)16
 
25.01.2007  Sluiting van een visserijovereenkomst met Madagaskar.
Verordening com(2007)15