COM(2007)472 EU - Verordening
Sluiting van de visserijovereenkomst met Mozambique

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mozambique

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Regulation on the conclusion of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Mozambique
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(2007)472 NLEN
Extra COM-nummers COM(2007)472
Procedurenummer i 2007/0170(CNS)
Celex-nummer i 52007PC0472

2.

Key dates

Document 16-08-2007
Online publicatie 16-08-2007
Besluit 22-11-2007; Verordening 2007/1446
Bekendmaking in Publicatieblad i 17-12-2007; OJ L 331, 17.12.2007,Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 004

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.