1.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 143 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
27.10.2006  Standpunt van de EG in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie over de toetreding van Vietnam tot de Wereldhandelsorganisatie.
Besluit com(2006)659
 
04.10.2006  Tenuitvoerlegging van de overeenkomst die door de EG is gesloten naar aanleiding van onderhandelingen uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, van de GATT 1994, houdende ...
Verordening com(2006)572
 
30.08.2006  Instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van bepaalde kunststof zakken uit China en Thailand en tot staking van de procedure betreffende de invoer van ...
Verordening com(2006)470
 
30.08.2006  Instelling van een definitief antidumpingrecht op schoeisel met bovendeel van leder uit China en Vietnam.
Verordening com(2006)472
 
04.08.2006  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1470/2001 tot instelling van definitieve antidumpingrechten op de invoer van geïntegreerde elektronische compacte fluorescentielampen ...
Verordening com(2006)439
 
06.06.2006  Instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde naadloze buizen en pijpen, van ijzer of van staal, uit Kroatië, Oekraïne, Roemenië en Rusland, tot intrekking ...
Verordening com(2006)268
 
06.06.2006  Ontwerp voor besluit nr. X/2006 van het Gemengd Comité EG/Denemarken-Faeröer tot wijziging van de tabellen I en II van de bijlage bij Protocol nr. 1 van de Overeenkomst ...
Beschikking sec(2006)687
 
04.04.2006  Wijziging van Verordening (EG) nr. 397/2004 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van katoenhoudend beddenlinnen uit Pakistan.
Verordening com(2006)158
 
28.10.2005  Goedkeuring van de Overeenkomst over de rechtenvrije behandeling van geïntegreerde multichipschakelingen (MCP’s).
Besluit com(2005)538
 
17.10.2005  Wijziging van Verordening (EEG) nr. 3068/92 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op kaliumchloride uit Belarus en Rusland.
Verordening com(2005)496
 
18.07.2005  Wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2005 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op stapelvezels van polyester uit China en Saoedi-Arabië.
Verordening com(2005)316
 
27.06.2005  Instelling van een definitief antidumpingrecht op bariumcarbonaat uit China.
Verordening com(2005)279
 
04.05.2005  Ondertekening van een overeenkomst met Zwitserland betreffende de herziening van de overeenkomst inzake onderlinge erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling tussen de ...
Besluit com(2005)183
 
17.12.2004  Ondertekening en voorlopige toepassing van een bilaterale overeenkomst met Belarus inzake de handel in textielproducten.
Besluit com(2004)812
 
15.10.2004  Gemeenschappelijk standpunt in de Gezamenlijke Raad EU/Mexico met betrekking tot de wijzigingen van Besluit 2/2001 van de Gezamenlijke Raad.
Besluit com(2004)673
 
14.09.2004  Instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van touw van synthetische vezel uit India.
Verordening com(2004)591
 
10.06.2004  Gemeenschappelijk standpunt in de Gezamenlijke Raad EU/Mexico met betrekking tot de wijzigingen van Besluit nr. 2/2000 van de Gezamenlijke Raad.
Besluit com(2004)419
 
19.05.2004  Wijziging van Verordening 1599/99 tot instelling van een definitief antisubsidierecht op roestvrij staaldraad met een diameter van 1 mm of meer uit India.
Verordening com(2004)388
 
19.05.2004  Wijziging van Verordening 1601/1999 tot instelling van een definitief antisubsidierecht op roestvrij staaldraad met een diameter van minder dan 1 mm uit India.
Verordening com(2004)389
 
19.05.2004  Ondertekening en voorlopige tenuitvoerlegging van de Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het Galileo- en het ...
Beschikking sec(2004)640
 
27.04.2004  Kennisgeving aan Korea van de opzegging door de EG van de overeenkomst inzake aanbestedingen in de telecommunicatiesector tussen de EG en Korea.
Besluit com(2004)315
 
16.03.2004  Standpunt van de EG in de Gezamenlijke Raad EU/Mexico betreffende de liberalisering van de tariefregeling voor bepaalde producten die zijn opgenomen in Bijlage I van ...
Besluit com(2004)169
 
12.02.2004  Standpunt van de EG in de Gezamenlijke Raad EU/Mexico betreffende de liberalisering van de tariefregeling voor bepaalde producten die zijn opgenomen in Bijlage II van ...
Besluit com(2004)94
 
22.04.2003  Sluiting van een overeenkomst tot wijziging van het Protocol inzake overeenstemmingsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten bij de associatieovereenkomst ...
Besluit com(2003)194
 
22.04.2003  Sluiting van een overeenkomst tot wijziging van het Protocol inzake overeenstemmingsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten bij de associatieovereenkomst ...
Besluit com(2003)196
 
22.04.2003  Ondertekening van een overeenkomst met de VS inzake de onderlinge erkenning van certificaten van overeenstemming voor uitrusting van zeeschepen.
Besluit com(2003)195
 
22.04.2003  Ondertekening van een overeenkomst tot wijziging van het Protocol inzake overeenstemmingsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten bij de ...
Besluit com(2003)196
 
22.04.2003  Ondertekening van een overeenkomst tot wijziging van het Protocol inzake overeenstemmingsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten bij de ...
Besluit com(2003)194
 
11.04.2003  Ondertekening van een overeenkomst betreffende overeenstemming beoordeling en de aanvaarding van industrieproducten tussen de EG en Malta.
Besluit com(2003)182
 
03.04.2003  Wijziging van Verordening 393/98 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van roestvrij stalen bevestigingsmiddelen en delen daarvan, uit China, ...
Verordening com(2003)162
 
02.04.2003  Wijziging van Beschikking 283/2000/EGKS en de Verordeningen (EG) nr. 584/96, (EG) nr. 763/2000 en (EG) nr. 1514/2002 betreffende de antidumpingmaatregelen die van ...
Verordening com(2003)126
 
16.01.2003  Instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde elektroplaten met georiënteerde korrel uit Rusland.
Verordening com(2003)8
 
13.12.2002  Wijziging en tot bijwerking van Verordening (EG) nr. 1334/2000 tot instelling van een gemeenschappelijke regeling voor controle op de uitvoer van producten en ...
Verordening com(2002)730
 
02.12.2002  Standpunt EG in de Associatieraad EU-Republiek Tsjechië, ingesteld bij de op 1 februari 1995 in werking getreden overeenkomst met Tsjechië ten aanzien van de verlenging ...
Besluit com(2002)675
 
02.12.2002  Standpunt in de Associatieraad EG-Polen ten aanzien van de verlenging van het systeem van dubbele controle voor de uitvoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit ...
Besluit com(2002)669
 
02.12.2002  Standpunt in de Associatieraad EG-Roemenië ten aanzien van de verlenging van het systeem van dubbele controle voor de uitvoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit ...
Besluit com(2002)677
 
29.11.2002  Standpunt EG in de Associatieraad EU-Slovaakse Republiek, ingesteld bij de op 1 februari 1995 in werking getreden overeenkomst met de Slovaakse Republiek ten aanzien van ...
Besluit com(2002)666
 
07.11.2002  Ondertekening van een Aanvullend Protocol inzake overeenstemmingsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten bij de associatieovereenkomst met Estland.
Besluit com(2002)608
 
29.10.2002  Ondertekening van een Aanvullend Protocol inzake overeenstemmingsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten bij de associatieovereenkomst met Slowakije ...
Besluit com(2002)588
 
29.07.2002  Sluiting van een Aanvullend Protocol inzake overeenstemmingsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten bij de associatieovereenkomst met Slovenië.
Besluit com(2002)432
 
20.06.2002  Wijziging van Verordening (EG) nr. 397/1999 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van rijwielen uit Taiwan.
Verordening com(2002)325
 
06.05.2002  Beëindiging van de antidumpingprocedure met betrekking tot de invoer van rijwielen uit Indonesië, Maleisië en Thailand.
Verordening com(2002)226
 
19.04.2002  Instelling van aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten uit de VS.
Verordening com(2002)202
 
15.04.2002  Standpunt, met betrekking tot de uitvoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit Roemenië naar de EG, in de Associatieraad EG-Roemenië.
Besluit com(2002)188
 
11.03.2002  Standpunt van de EG in de Gezamenlijke Raad EU/Mexico betreffende de tariefregeling voor bepaalde producten die zijn opgenomen in Bijlagen 1 en 2 van Besluit 2/2000 van ...
Besluit com(2002)125
 
08.03.2002  Ondertekening van een Aanvullend Protocol inzake overeenstemmingsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten bij de associatieovereenkomst met Litouwen.
Besluit com(2002)123
 
05.03.2002  Ondertekening van een Aanvullend Protocol inzake overeenstemmingsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten bij de associatieovereenkomst met Letland.
Besluit com(2002)111
 
20.02.2002  Standpunt van de EG in de Gezamenlijke Raad EU/Mexico betreffende de tariefregeling voor bepaalde producten die zijn opgenomen in de Bijlagen 1 en 2 van besluit 2/2000 ...
Besluit com(2002)91
 
13.02.2002  Instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van bepaalde soorten zinkoxiden uit China.
Verordening com(2002)76
 
07.01.2002  Sluiting van een overeenkomst met de regering van Oekraïne, waarbij een systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen wordt ingesteld voor de uitvoer ...
Besluit com(2001)816