1.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 154 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
22.03.2024  .
Verordening com(2024)148
 
31.01.2024  Tijdelijke handelsliberaliseringsmaatregelen boven op de handelsconcessies die op producten uit Moldavië van toepassing zijn krachtens de Associatieovereenkomst met ...
Verordening com(2024)51
 
02.05.2023  Temporary trade-liberalisation measures supplementing trade concessions applicable to Moldovan products under the EU/Moldova Association Agreement.
com(2023)245
 
11.10.2019  Standpunt EU in het CETA-Comité voor diensten en investeringen over een gedragscode voor de leden van het Gerecht, de leden van de Beroepsinstantie en de bemiddelaars.
Besluit com(2019)459
 
11.10.2019  Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA inzake de administratieve en organisatorische aangelegenheden met betrekking tot de werking van de Beroepsinstantie.
Besluit com(2019)457
 
11.10.2019  Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA over de procedure voor het geven van uitleggingen volgens artikel 8.31, lid 3, en artikel 8.44, lid 3, onder a), van de ...
Besluit com(2019)458
 
11.10.2019  Standpunt EU in het CETA-Comité voor diensten en investeringen over de vaststelling van regels voor bemiddeling bestemd voor de partijen bij investeringsgeschillen.
Besluit com(2019)460
 
28.09.2016  EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel , de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking).
Verordening com(2016)616
 
11.02.2016  Ondertekening en voorlopige toepassing van de Economische partnerschapsovereenkomst tussen de partnerstaten van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap en de EU.
Besluit com(2016)63
 
06.02.2015  Sluiting van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie.
Besluit com(2015)50
 
15.09.2014  Ondertekening en voorlopige toepassing economische partnerschapsovereenkomst met de West-Afrikaanse staten, ECOWAS en UEMOA.
Besluit com(2014)576
 
08.10.2013  Ondertekening overeenkomsten met diverse landen binnen de Overeenkomst over de handel in diensten (GATS) 1994 in verband met de toetreding tot de EU van Bulgarije en ...
Besluit com(2013)689
 
28.11.2012  Standpunt EU betreffende de tenuitvoerlegging van enkele bepalingen inzake industrieproducten in de associatieovereenkomst met Algerije.
Besluit com(2012)700
 
07.02.2012  Wijziging van Verordening 1225/2009 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de EG.
Verordening com(2012)41
 
24.11.2010  EU-standpunt in de WTO over een transparantiemechanisme voor preferentiële handelsregelingen.
Besluit com(2010)694
 
27.09.2010  Wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 tot instelling van een gemeenschappelijke regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de ...
Verordening com(2010)509
 
08.06.2010  Wijziging van Verordening 367/2006tot instelling van een definitief antisubsidierecht op polyethyleentereftalaatfolie (petfolie) uit India.
Verordening com(2010)295
 
23.11.2009  Specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van Guinee.
Verordening com(2009)652
 
05.08.2009  Standpunt van de EG over het reglement van orde voor geschillenbeslechting en de gedragscode voor scheidsrechters, als bedoeld in de economische ...
Besluit com(2009)418
 
27.07.2009  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1890/2005 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde roestvrijstalen bevestigingsmiddelen en delen daarvan uit ...
Verordening com(2009)396
 
03.03.2009  Standpunt van de EG over het lidmaatschap van het Raadgevend Comité Cariforum-EG, opgericht bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten en de ...
Besluit com(2009)97
 
12.02.2009  Beëindiging van het gedeeltelijke tussentijdse nieuwe onderzoek van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op handpallettrucks en essentiële onderdelen ...
Verordening com(2009)54
 
06.01.2009  Instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen uit China.
Verordening com(2008)901
 
22.12.2008  Standpunt van de EG in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie over de toetreding van Montenegro tot de Wereldhandelsorganisatie.
Besluit com(2008)883
 
16.12.2008  Ondertekening en voorlopige toepassing van de tussentijdse partnerschapsovereenkomst met de staten in de Stille Oceaan.
Besluit com(2008)858
 
11.12.2008  Wijziging van Verordening (EG) nr. 367/2006 tot instelling van een definitief antisubsidierecht op polyethyleentereftalaatfolie (PET-folie) uit India en tot wijziging ...
Verordening com(2008)851
 
03.12.2008  Instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde bereide of verduurzaamde citrusvruchten (mandarijnen enz.) uit China.
Verordening com(2008)822
 
25.11.2008  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1628/2004 tot instelling van een definitief antisubsidierecht op grafietelektrodesystemen uit India en van Verordening (EG) nr. ...
Verordening com(2008)793
 
25.11.2008  Wijziging van Verordening 74/2004 tot instelling van een definitief antisubsidierecht op katoenhoudend beddenlinnen uit India.
Verordening com(2008)792
 
04.11.2008  Instelling van een definitief antidumpingrecht op mononatriumglutamaat uit China.
Verordening com(2008)702
 
29.10.2008  Wijziging van Verordening 713/2005 tot instelling van definitieve compenserende rechten op bepaalde soorten breedspectrumantibiotica uit India.
Verordening com(2008)684
 
15.10.2008  Handel in bepaalde ijzer- en staalproducten tussen de EG en Kazachstan.
Verordening com(2008)643
 
30.09.2008  Ondertekening en voorlopige toepassing van de overeenkomst tot vaststelling van een kader voor een economische partnerschapsovereenkomst met de partnerstaten van de ...
Besluit com(2008)521
 
12.09.2008  Instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde hulpstukken voor buisleidingen, van ijzer of van staal, uit Korea en Maleisië, naar aanleiding van een nieuw ...
Verordening com(2008)546
 
10.09.2008  Wijziging van Verordening (EG) nr. 55/2008 tot invoering van autonome handelspreferenties voor Moldavië.
Verordening com(2008)540
 
28.08.2008  Wijziging van Verordening 682/2007 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde bereide of verduurzaamde suikermais in korrels uit Thailand.
Verordening com(2008)531
 
30.06.2008  Beëindiging van het nieuwe onderzoek ten behoeve van een nieuwe exporteur betreffende Verordening (EG) nr. 130/2006 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op ...
Verordening com(2008)410
 
20.06.2008  Verduidelijking van het toepassingsgebied van de antidumpingmaatregelen die bij Verordening (EG) nr. 1174/2005 zijn ingesteld op de invoer van handpallettrucks en ...
Verordening com(2008)382
 
19.06.2008  Intrekking van de antidumpingrechten op gekweekte zalm uit Noorwegen, ingesteld bij Verordening 85/2006.
Verordening com(2008)385
 
16.06.2008  Wijziging van Verordening 442/2007 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op ammoniumnitraat uit Oekraïne naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband ...
Verordening com(2008)363
 
10.06.2008  Instelling van een definitief antidumpingrecht op ammoniumnitraat uit Rusland naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen, op ...
Verordening com(2008)353
 
06.06.2008  Instelling van een definitief antidumpingrecht op actieve kool in poedervorm uit China.
Verordening com(2008)341
 
28.04.2008  Ondertekening en voorlopige toepassing van de overeenkomst met Oekraïne met betrekking tot het in stand houden van verbintenissen inzake de handel in diensten, vervat in ...
Besluit com(2008)222
 
24.04.2008  Wijziging van Verordening 1371/2005 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op gewalste platte producten met georiënteerde korrel van siliciumstaal uit de VS ...
Verordening com(2008)212
 
01.04.2008  Wijziging van Verordening (EG) nr. 397/2004 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van katoenhoudend beddenlinnen uit Pakistan.
Verordening com(2008)166
 
15.02.2008  Beëindiging van het gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek op grond van artikel 11, lid 3, van Verordening (EG) nr. 384/96 met betrekking tot het antidumpingrecht op ...
Verordening com(2008)84
 
28.01.2008  Instelling van een definitief antidumpingrecht op ferrosilicium uit China, Egypte, Kazachstan, Macedonië en Rusland.
Verordening com(2008)34
 
28.01.2008  Handhaving van Verordening 71/97 tot uitbreiding van het antidumpingrecht op rijwielen uit China tot bepaalde onderdelen van rijwielen uit China.
Verordening com(2008)36
 
23.01.2008  Standpunt van de EG in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie over de toetreding van Oekraïne tot de Wereldhandelsorganisatie.
Besluit com(2008)24
 
21.12.2007  Toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011.
Verordening com(2007)857