COM(2009)652 EU - Verordening
Specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van Guinee

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van Guinee

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Regulation imposing certain specific restrictive measures in respect of Guinea
 
Rechtsinstrument Verordening
COM-nummer i COM(2009)652 NLEN
Extra COM-nummers COM(2009)665
Celex-nummer i 52009PC0652

2.

Key dates

Document 23-11-2009
Online publicatie 24-11-2009
Besluit 22-12-2009; Verordening 2009/1284

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.