COM(2008)883 EU - Besluit
Standpunt van de EG in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie over de toetreding van Montenegro tot de Wereldhandelsorganisatie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie over de toetreding van Montenegro tot de Wereldhandelsorganisatie

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Decision establishing the Community position within the General Council of the World Trade Organization on the accession of Montenegro to the World Trade Organization
 
Rechtsinstrument Besluit
COM-nummer i COM(2008)883 NLEN
Extra COM-nummers COM(2008)883
Celex-nummer i 52008PC0883

2.

Key dates

Document 22-12-2008
Online publicatie 22-12-2008
Besluit 26-01-2009

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.