COM(2013)689 EU
Ondertekening overeenkomsten met diverse landen binnen de Overeenkomst over de handel in diensten (GATS) 1994 in verband met de toetreding tot de EU van Bulgarije en Roemenië

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Gemenebest Australië, de Federatieve Republiek Brazilië, Canada, de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China, de Republiek India en Japan uit hoofde van artikel XXI van de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten (GATS) 1994 in verband met de wijziging van de verbintenissen die vervat zijn in de lijsten van de Republiek Bulgarije en Roemenië naar aanleiding van hun toetreding tot de Europese Unie

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of the Agreements in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Commonwealth of Australia, the Federative Republic of Brazil, Canada, the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China, the Republic of India and Japan pursuant to Article XXI of the General Agreement on Trade in Services (GATS) 1994, relating to the modifications of the commitments in the schedules of the Republic of Bulgaria and Romania in the course of their accession to the European Union
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2013)689 NLEN
Extra COM-nummers COM(2013)689
Procedurenummer i 2013/0331(NLE)
Celex-nummer i 52013PC0689

2.

Key dates

Document 08-10-2013
Online publicatie 08-10-2013
Besluit 16-12-2013

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.