COM(2009)418 EU - Besluit
Standpunt van de EG over het reglement van orde voor geschillenbeslechting en de gedragscode voor scheidsrechters, als bedoeld in de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten en de EG

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap over het reglement van orde voor geschillenbeslechting en de gedragscode voor scheidsrechters, als bedoeld in de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Decision on a Community Position concerning the Rules of Procedure for Dispute Settlement and the Code of Conduct for Arbitrators provided for by the Economic Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part
 
Rechtsinstrument Besluit
COM-nummer i COM(2009)418 NLEN
Extra COM-nummers COM(2009)418
Celex-nummer i 52009PC0418

2.

Key dates

Document 05-08-2009
Online publicatie 05-08-2009
Besluit 20-11-2009

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.