1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 288 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
02.12.2022  Budgettaire gevolgen van de jaarlijkse actualisering 2022 van de bezoldigingen en pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de EU.
Verslag com(2022)678
 
08.08.2022  Verslag 2015-2020 over de financiële situatie van de werkloosheidsregeling voor werkeloze tijdelijke functionarissen of arbeidscontractanten van de EU en EP medewerkers.
Verslag com(2022)388
 
22.03.2022  Informatiebeveiliging in de instellingen, organen en instanties van de Unie.
Verordening com(2022)119
 
28.05.2021  Bepalingen die door het tot aanstelling bevoegde gezag van elke instelling werden vastgesteld om uitvoering te geven aan het statuut.
Verslag com(2021)258
 
26.04.2021  Gebruik dat in 2019 door de instellingen is gemaakt van de Verordeningen van de Raad nr. 495/77, laatstelijk gewijzigd bij Verordening nr. 1945/2006 (over ...
Verslag com(2021)204
 
02.03.2021  Uit hoofde van artikel 77 van het Statuut van de ambtenaren.
Verslag com(2021)94
 
15.02.2021  Inschakeling van arbeidscontractanten in 2017 en 2018.
Verslag com(2021)60
 
30.11.2020  Gegevens mbt de budgettaire gevolgen jaarlijkse actualisering 2019 vd bezoldigingen & pensioenen van EU-ambtenaren en personeelsleden en de toegepaste ...
Verslag com(2020)773
 
08.10.2020  Gebruik dat in 2018 door de instellingen is gemaakt van regels mbt wachtdiensten, werkzaamheden met een bezwaarlijk karakter en continu- of ploegendiensten.
Verslag com(2020)634
 
23.03.2020  Verslag financiële situatie van de werkloosheidsregeling voor gewezen AC of TF, alsook GPM die na beëindiging van hun dienst bij een EU-instelling werkloos zijn geworden.
Verslag com(2020)110
 
28.11.2019  Gegevens over de budgettaire gevolgen van de actualisering 2019 van de bezoldigingen en pensioenen van de EU-personeelsleden en de daarop toegepaste ...
Verslag com(2019)617
 
08.05.2019  Gebruik dat in 2017 door de instellingen is gemaakt van de Verordeningen over wachtdiensten, over werkzaamheden met een bezwaarlijk karakter en over continu- of ...
Verslag com(2019)217
 
14.12.2018  Toepassing van bijlage XII bij het Statuut.
Verslag com(2018)829
 
14.12.2018  Toepassing van bijlage XI bij en artikel 66 bis van het Statuut.
Verslag com(2018)830
 
30.11.2018  Budgettaire gevolgen van de jaarlijkse actualisering 2018 van de bezoldigingen en pensioenen van personeelsleden van de EU en de daarop toegepaste ...
Verslag com(2018)781
 
08.08.2018  Inschakeling van arbeidscontractanten in 2016.
com(2018)578
 
15.06.2018  Verslag overeenkomstig artikel 27 van het Statuut van de ambtenaren en artikel 12 van de Regeling die van toepassing is op de andere EU-personeelsleden (geografisch ...
Verslag com(2018)377
 
23.03.2018  Hervorming van de administratieve structuur van de Europese scholen.
Mededeling com(2018)152
 
19.01.2018  In 2016 aan EU-ambtenaren toegekende toeslagen, bedoeld in verordeningen over wachtdiensten, over werkzaamheden met een bezwaarlijk karakter en over continu- of ...
Verslag com(2018)38
 
29.11.2017  Budgettaire gevolgen van de jaarlijkse actualisering 2017 van de bezoldigingen en pensioenen van personeelsleden van de EU en de daarop toegepaste ...
Verslag com(2017)699
 
26.10.2017  Bepalingen die door het tot aanstelling bevoegde gezag van elke instelling werden vastgesteld om uitvoering te geven aan het statuut.
Verslag com(2017)632
 
22.06.2017  Inschakeling van arbeidscontractanten in 2015.
Verslag com(2017)334
 
27.02.2017  Gebruik EU instellingen in 2015 van de verordeningen over wachtdiensten, continu- of ploegendienst of over werkzaamheden met een bezwaarlijk karakter.
Verslag com(2017)96
 
06.01.2017  Gebruik dat in 2014 door de instellingen is gemaakt van Raadsverordening nr. 495/77.
Verslag com(2016)832
 
05.12.2016  Verslag 2009-2015 over de financiële situatie van de werkloosheidsregeling voor tijdelijke medewerkers na beëindiging van hun dienst bij een instelling van de EU.
Verslag com(2016)754
 
16.11.2016  Gegevens over de budgettaire gevolgen van de actualisering 2016 van de bezoldigingen en pensioenen van de personeelsleden van de EU en de daarop aanpassingscoëfficiënten.
Verslag com(2016)717
 
09.08.2016  Inschakeling van arbeidscontractanten in 2014.
Verslag com(2016)499
 
02.12.2015  Begrotingsgevolgen voor de jaarlijkse actualisering 2015 en de aanpassingscoëfficiënten van bezoldigingen en pensioenen van ambtenaren en andere personeelsleden van de ...
Verslag com(2015)597
 
13.03.2015  Guidelines on key performance indicators (KPI) for directors of EU decentralised agencies.
Werkdocument Europese Commissie swd(2015)62
 
23.02.2015  Inschakeling van arbeidscontractanten in 2012 en 2013.
Verslag com(2015)67
 
15.09.2014  Gebruik door EU instellingen van verordeningen over wachtdiensten, over werkzaamheden met een bezwaarlijk karakter en over continu- of ploegendienst) in 2012.
Verslag com(2014)571
 
16.07.2014  Articles 83 and 83a and Annex XII of the Staff Regulations Report on the 2011 update of the 2010 actuarial assessment of thePension Scheme for European Officials (PSEO).
swd(2014)237
 
16.07.2014  Accompanying the proposal: Adjustment, from 1 July 2011, of 1 July 2012 and 1 July 2013, the rate of contribution to the pension scheme of officials and other servants ...
swd(2014)238
 
16.07.2014  Accompanying the proposal: Adjustment, from 1 July 2011, of 1 July 2012 and 1 July 2013, the rate of contribution to the pension scheme of officials and other servants ...
swd(2014)239
 
16.07.2014  Accompanying the proposal: Adjustment, from 1 July 2011, of 1 July 2012 and 1 July 2013, the rate of contribution to the pension scheme of officials and other servants ...
swd(2014)240
 
06.03.2014  Joint Decision of the Commission and the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy creating inter-institutional joint committees ...
join(2014)11
 
07.11.2013  Eurostat Report on the 2013 update of the 2012 actuarial assessment of the Pension Scheme for European Officials (PSEO) accompanying the document: Adjustment, from 1 ...
swd(2013)452
 
07.11.2013  2013 Eurostat Report on the annual adjustment of remuneration and pensions of EU officials accompanying the document: Adjustment with effect from 1 July 2013 of the ...
swd(2013)453
 
31.10.2013  Het systeem van de Europese scholen in 2012.
Verslag com(2013)714
 
20.02.2013  Gebruik door EU-instellingen van de verordeningen over wachtdiensten, werkzaamheden met een bezwaarlijk karakter en continu- of ploegendienst in 2011.
Verslag com(2013)89
 
19.02.2013  Inschakeling van arbeidscontractanten in 2011.
Verslag com(2013)87
 
18.01.2013  Tussentijdse evaluatie van het ISA-programma.
Verslag com(2013)5
 
09.01.2013  Systeem van de Europese scholen in 2011.
Verslag com(2012)797
 
05.12.2012  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Report on the 2012 update of the 2008 actuarial assessment of the Pension Scheme for European Officials (PSEO) Accompanying the ...
sec(2012)426;swd(2012)426
 
05.12.2012  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Eurostat Report on the annual adjustment of remuneration and pensions of EU officials Accompanying the document Proposal for a Council ...
sec(2012)427;swd(2012)427
 
05.12.2012  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on the exception clause (Article 10 of Annex XI to the Staff Regulations) Accompanying the document Proposal for a Council Regulation ...
sec(2012)428;swd(2012)428
 
14.11.2012  Behandeling van levensmiddelen en levensmiddeleningrediënten met ioniserende straling in het jaar 2011.
Verslag com(2012)659
 
13.11.2012  Uitvoering van Aanbeveling 2009/C 151/01 van de Raad betreffende patiëntveiligheid, met inbegrip van de preventie en bestrijding van zorginfecties.
Verslag com(2012)658
 
06.11.2012  Toepassing van Richtlijn 2009/22/EG betreffende het doen staken van inbreuken in het kader van de bescherming van de consumentenbelangen.
Verslag com(2012)635
 
31.08.2012  Uitzonderingsclausule (artikel 10 van bijlage XI bij het Statuut Ambtenaren).
Verslag com(2012)476