DEVCO - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 7 juli 2020
kalender

DEVCO

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 196 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
08.04.2020  Mededeling over de wereldwijde EU-respons op COVID-19.
join(2020)11
 
09.03.2020  Naar een brede strategie met Afrika.
join(2020)4
 
31.01.2020  Aanbevelingen van de groep op hoog niveau van wijzen, inzake de Europese financiële structuur voor ontwikkeling.
Verslag com(2020)43
 
26.11.2019  Jaarverslag 2019 over de tenuitvoerlegging van de instrumenten van de EU voor de financiering van het externe optreden in 2018.
Verslag com(2019)604
 
10.10.2019  Financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds: prognoses van vastleggingen, betalingen en bijdragen van de lidstaten voor 2019, 2020 en 2021.
Mededeling com(2019)478
 
15.07.2019  Tenuitvoerlegging van de financiële bijstand aan de landen en gebieden overzee in het kader van het 11e Europees Ontwikkelingsfonds.
Verslag com(2019)336
 
05.06.2019  Financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds Europees Ontwikkelingsfonds (EOF): prognoses van vastleggingen, betalingen en bijdragen.
Mededeling com(2019)258
 
10.05.2019  Duurzameontwikkelings­doelen wereldwijd ondersteunen: het gezamenlijk syntheseverslag 2019 van de EU en haar lidstaten.
Verslag com(2019)232
 
31.01.2019  Jaarverslag over de tenuitvoerlegging van de instrumenten van de EU voor de financiering van externe maatregelen in 2017.
Verslag com(2019)37
 
17.10.2018  Tenuitvoerlegging van de beleidstoezeggingen van de EU inzake voedsel- en voedingszekerheid: derde tweejaarlijkse verslag.
Verslag com(2018)699
 
16.10.2018  Europees Ontwikkelingsfonds (EOF): prognose van vastleggingen, betalingen en bijdragen van de lidstaten voor 2018, 2019, 2020 en niet-bindende prognose voor de jaren ...
Mededeling com(2018)689
 
12.09.2018  Mededeling over een nieuwe Afrikaans-Europese alliantie voor duurzame investeringen en banen: ons partnerschap voor investeringen en banen naar een hoger niveau tillen.
Mededeling com(2018)643
 
06.08.2018  Deelname van de EU als permanente waarnemer aan de Pacifische Gemeenschap(SPC).
com(2018)575
 
15.06.2018  Financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds Europees Ontwikkelingsfonds (EOF): prognoses van vastleggingen, betalingen en bijdragen.
Mededeling com(2018)475
 
14.06.2018  Europees instrument voor nucleaire veiligheid, aanvullend op instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking op basis van het ...
Verordening com(2018)462
 
14.06.2018  Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking.
Verordening com(2018)460
 
14.06.2018  Associatie van de landen en gebieden overzee met de EU, met inbegrip van de betrekkingen tussen de EU en Groenland en Denemarken anderzijds ("LGO-besluit").
Besluit com(2018)461
 
14.06.2018  Digitalisation for development: reducing poverty through technology.
ini(2018)2083
 
12.03.2018  Jaarverslag over de tenuitvoerlegging van de instrumenten van de EU voor de financiering van externe maatregelen in 2016.
Verslag com(2018)123
 
09.03.2018  Standpunt EU in de ACS-EU-Raad van Ministers over de herziening van bijlage I quater bij de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst.
Besluit com(2018)121
 
22.02.2018  Tenuitvoerlegging van de financiële bijstand aan de landen en gebieden overzee in het kader van het 11e Europees Ontwikkelingsfonds in 2017.
Verslag com(2018)78
 
18.01.2018  Implementation of the EU external financing instruments: mid-term review 2017 and the future post-2020 architecture.
ini(2017)2280
 
18.01.2018  Sustainable finance.
ini(2018)2007
 
18.01.2018  Transparent and accountable management of natural resources in developing countries: the case of forests.
ini(2018)2003
 
15.12.2017  Tussentijds evaluatieverslag over de externe financieringsinstrumenten.
Verslag com(2017)720
 
14.12.2017  Implementation of the development cooperation instrument, the humanitarian aid instrument and the European development fund.
ini(2017)2258
 
12.12.2017  Machtiging tot het openen van onderhandelingen over een partnerschapsovereenkomst met de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan.
Aanbeveling com(2017)763
 
13.11.2017  Welvaart via handel en investeringen: actualisering van de gezamenlijke EU-strategie inzake hulp voor handel van 2007.
Mededeling com(2017)667
 
25.10.2017  Europees Ontwikkelingsfonds (EOF): prognoses van de vastleggingen, betalingen en bijdragen lidstaten voor 2017, 2018, 2019 en niet-bindende prognose voor de jaren ...
Mededeling com(2017)622
 
29.08.2017  EU Gender Action Plan II "Gender Equality and Women's Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020" Annual ...
swd(2017)288
 
15.06.2017  EU-Africa strategy: a boost for development.
ini(2017)2083
 
14.06.2017  Financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds Europees Ontwikkelingsfonds (EOF): prognoses van vastleggingen, betalingen en bijdragen.
Mededeling com(2017)299
 
02.05.2017  Digital4Development: mainstreaming digital technologies and services into EU Development Policy.
swd(2017)157
 
24.04.2017  Sustainable garment value chains through EU development action.
swd(2017)147
 
19.04.2017  EU engagement with Civil Society in External Relations.
swd(2017)136
 
05.04.2017  Uitvoering van het 11e Europees Ontwikkelingsfonds in 2014-2015.
Verslag com(2017)159
 
05.04.2017  Accompanying the document: implementation of the 11th European Development Fund covering the period 2014-2015.
swd(2017)123
 
21.02.2017  Uitvoering van de financiële bijstand aan de landen en gebieden overzee uit hoofde van het 11e Europees Ontwikkelingsfonds.
Verslag com(2017)84
 
19.01.2017  Addressing shrinking civil society space in developing countries.
ini(2016)2324
 
19.12.2016  Jaarverslag 2016 over de tenuitvoerlegging van de instrumenten van de EU voor de financiering van externe maatregelen in 2015.
Verslag com(2016)810
 
19.12.2016  Accompanying the document: 2016 Annual Report on the implementation of the EU's instruments for financing external actions in 2015.
swd(2016)456
 
01.12.2016  Uitvoering, resultaten en algehele beoordeling van het Europees Jaar voor ontwikkeling 2015.
Verslag com(2016)525
 
01.12.2016  Implementation, results and overall assessment of the European Year for Development 2015 accompanying the document: implementation, results and overall assessment of the ...
swd(2016)286
 
22.11.2016  Voorstel voor een nieuwe Europese consensus over ontwikkeling "Onze wereld, onze waardigheid, onze toekomst".
Mededeling com(2016)740
 
22.11.2016  Hernieuwd partnerschap met de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan.
Mededeling join(2016)52
 
22.11.2016  Impact assessment accompanying the document: renewed partnership with the countries of Africa, the Caribbean and the Pacific.
swd(2016)380
 
22.11.2016  VAN DE DIENSTEN SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad Een hernieuwd partnerschap met de landen in ...
swd(2016)381
 
22.11.2016  Assessing the 2005 European Consensus on Development and accompanying the initiative "Proposal for a new European Consensus on Development" accompanying the document: ...
swd(2016)387
 
22.11.2016  Evaluatie van de Europese consensus over ontwikkeling van 2005, horend bij het voorstel voor een nieuwe consensus Samenvatting bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET ...
swd(2016)388
 
22.11.2016  Synopsis Report summarising the main results of the consultation on the new European Consensus on Development accompanying the document: Proposal for a new European ...
swd(2016)389