1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 210 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
12.03.2021  Hongkong: Jaarverslag 2020.
join(2021)6
 
12.03.2021  Macau: Jaarverslag 2020.
join(2021)5
 
22.07.2020  Macau: jaarverslag 2019.
join(2020)12
 
22.07.2020  Hongkong: jaarverslag 2019.
join(2020)13
 
25.03.2020  EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie 2020-2024.
join(2020)5
 
25.03.2020  Vaststelling besluit tot vaststelling van strategische doelstellingen van EU die dmv EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie (2020-24) moeten worden nagestreefd.
Aanbeveling join(2020)6
 
18.03.2020  Beleid inzake het Oostelijk Partnerschap na 2020: de weerbaarheid versterken - een Oostelijk Partnerschap dat iedereen ten goede komt.
join(2020)7
 
13.02.2020  Sluiting van een Protocol bij de associatieovereenkomst met Midden-Amerika in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2020)52
 
02.08.2019  Sluiting protocol bij de associatieovereenkomst met de Palestijnse Autoriteit over een kaderovereenkomst inzake de algemene beginselen voor deelname aan Unieprogramma's.
Besluit com(2019)361
 
11.06.2019  Standpunt EU over een wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst.
Besluit com(2019)269
 
15.05.2019  EU en Centraal-Azië: nieuwe kansen voor een sterker partnerschap.
join(2019)9
 
08.05.2019  Macau: Jaarverslag 2018.
join(2019)7
 
08.05.2019  Hongkong: Jaarverslag 2018.
join(2019)8
 
16.04.2019  EU, Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied: de handen in elkaar slaan voor een gemeenschappelijke toekomst.
join(2019)6
 
04.12.2018  Sluiting van de partnerschapsovereenkomst met Singapore.
Besluit com(2018)784
 
20.11.2018  Elementen voor een EU-strategie inzake India.
join(2018)28
 
19.09.2018  Versterken van de banden tussen Europa en Azië - Bouwstenen voor een EU-strategie.
join(2018)31
 
13.06.2018  Elementen ten behoeve van een EU-strategie tegen illegale vuurwapens, handvuurwapens en lichte wapens en munitie daarvoor "Wapens beveiligen, burgers beschermen".
join(2018)17
 
27.04.2018  Sluiting van de strategische partnerschapsovereenkomst met Japan.
Besluit join(2018)11
 
24.04.2018  Macau: Jaarverslag 2017.
join(2018)8
 
24.04.2018  Hongkong: Jaarverslag 2017.
join(2018)7
 
20.02.2018  Joint Recommendation for a authorising the European Commission and the High Representative for Foreign Affairs and Security Policy to negotiate a modernised Association ...
join(2017)19
 
08.01.2018  Elementen voor een EU-strategie voor Irak.
join(2018)1
 
04.12.2017  Standpunt EU over een wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst.
Besluit com(2017)726
 
06.11.2017  Standpunt EU over een wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst.
Besluit com(2017)640
 
25.09.2017  Goedkeuring van de sluiting namens Euratom, van de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst met Armenië.
com(2017)549
 
24.07.2017  Bouwstenen voor een eu-strategie ten aanzien van afghanistan.
join(2017)31
 
07.06.2017  Strategische aanpak van weerbaarheid in het externe optreden van de EU.
Mededeling join(2017)21
 
18.05.2017  Verslag over de tenuitvoerlegging van de herziening van het Europees nabuurschapsbeleid.
join(2017)18
 
04.05.2017  Vernieuwde impuls voor het Partnerschap Afrika-EU.
Mededeling join(2017)17
 
04.05.2017  Assessing the Africa-EU Partnership - Key findings from Evaluations accompanying the document: for a renewed impetus of the Africa-EU Partnership.
swd(2017)150
 
04.05.2017  Consultations and stakeholders’ views accompanying the document: for a renewed impetus of the Africa-EU Partnership.
swd(2017)151
 
26.04.2017  Macau: Jaarverslag 2016.
join(2017)15
 
26.04.2017  Hongkong: Jaarverslag 2016.
join(2017)16
 
14.03.2017  Elementen voor een EU-strategie voor Syrië.
join(2017)11
 
20.02.2017  Ondertekening en voorlopige toepassing van het protocol bij de partnerschapsovereenkomst met Irak in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2017)81
 
20.02.2017  Sluiting van het protocol bij de partnerschapsovereenkomst met Irak in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2017)82
 
23.11.2016  Sluiting van de strategische partnerschapsovereenkomst met Canada.
Besluit join(2016)56
 
29.09.2016  Meer EU-steun aanTunesië.
join(2016)47
 
21.09.2016  Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba.
Besluit join(2016)43
 
23.08.2016  Sluiting van een protocol bij de associatieovereenkomst met Jordanië in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2016)527
 
05.07.2016  Elementen voor een EU-breed strategisch kader voor steun aan de hervorming van de veiligheidssector.
join(2016)31
 
05.07.2016  Lessons drawn from past interventions and stakeholders’ views accompanying the document: Elements for an EU-wide strategic framework to support security sector reform.
swd(2016)221
 
22.06.2016  Nieuwe EU-strategie ten aanzien van China.
join(2016)30
 
08.06.2016  Naar een EU-strategie voor internationale culturele betrekkingen.
Mededeling join(2016)29
 
01.06.2016  Elementen voor een strategie van de EU ten aanzien van Myanmar/Birma: een speciaal partnerschap voor Democratie, Vrede en Welvaart.
Mededeling join(2016)24
 
27.04.2016  Geïntegreerd EU-beleid voor het noordpoolgebied.
Mededeling join(2016)21
 
25.04.2016  Macau: jaarverslag 2015.
join(2016)9
 
25.04.2016  Hongkong: jaarverslag 2015.
join(2016)10
 
06.04.2016  Gezamenlijk kader voor de bestrijding van hybride bedreigingen een reactie van de EU.
join(2016)18