JOIN(2020)6 EU
Vaststelling besluit tot vaststelling van strategische doelstellingen van EU die dmv EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie (2020-24) moeten worden nagestreefd

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Gezamenlijk voorstel voor een AANBEVELING VAN DE RAAD AAN DE EUROPESE RAAD inzake de vaststelling van een besluit tot vaststelling van de strategische doelstellingen van de Unie die door middel van het EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie (2020-2024) moeten worden nagestreefd

officiële Engelstalige titel

Joint Proposal for a RECOMMENDATION OF THE COUNCIL TO THE EUROPEAN COUNCIL on the adoption of a decision identifying the strategic objectives of the Union to be pursued through the EU Action Plan on Human Rights and Democracy 2020-2024
 
Rechtsinstrument Aanbeveling
COM-nummer i JOIN(2020)6 NLEN
Extra COM-nummers JOIN(2020)6
Procedurenummer i 2020/0047(NLE)
Celex-nummer i 52020JC0006

2.

Key dates

Document 25-03-2020
Online publicatie 25-03-2020

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.