TRADE

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 317 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
24.09.2020  Wijziging van de Richtlijnen 2006/43/EG, 2009/65/EG, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 en EU/2016/2341.
Richtlijn com(2020)596
 
24.09.2020  Digitale operationele veerkracht voor de financiële sector.
Verordening com(2020)595
 
24.09.2020  Proefregeling voor marktinfrastructuren op basis van “distributed ledger”-technologie.
Verordening com(2020)594
 
24.09.2020  Markets in Crypto-assets, and amending Directive on Protection of persons reporting on breaches of Union law.
Verordening com(2020)593
 
22.09.2020  Wijziging tussentijdse partnerschapsovereenkomst met de Stille-Oceaanstaten met het oog op toetreding van Samoa en de Salomonseilanden en toekomstige toetredingen.
Besluit com(2020)576
 
03.08.2020  JAARLIJKSE EVALUATIE DOOR DE COMMISSIE van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de lidstaten inzake exportkredieten in de zin van Verordening (EU) nr. 1233/2011.
com(2020)348
 
03.08.2020  JAARLIJKSE EVALUATIE DOOR DE COMMISSIE van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de lidstaten inzake exportkredieten in de zin van Verordening (EU) nr. 1233/2011.
com(2020)349
 
22.06.2020  Sluiting overeenkomst tot wijziging van de tussentijdse partnerschapsovereenkomst met de Stille-Oceaanstaten ivm toetreding Samoa .
Besluit com(2020)254
 
15.06.2020  Handels- en investeringsbelemmeringen 1 januari 2019 - 31 december 2019.
Verslag com(2020)236
 
30.04.2020  Jaarverslag 2019 over de antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsactiviteiten van de EU en over tegen de EU gerichte handelsbeschermings­instrumenten door derde landen.
Verslag com(2020)164
 
06.04.2020  Toepassing van Verordening (EU) tot vaststelling van overgangsregelingen voor bilaterale investeringsbeschermings overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen.
com(2020)134
 
10.02.2020  Verslag over het stelsel van algemene preferenties voor de periode 2018-2019.
join(2020)3
 
14.01.2020  Gedelegeerde handelingen EC 2016/1076 toepassing regelingen voor goederen uit ACS-staten opgenomen in overeenkomsten tot instelling van economische ...
Verslag com(2020)7
 
12.12.2019  Evaluatie van het toepassingsgebied van Verordening 654/2014.
Verslag com(2019)639
 
28.11.2019  Bijwerking van de richtsnoeren voor onderhandelingen over economische partnerschaps-overeenkomsten met landen en regio’s in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille ...
Aanbeveling com(2019)608
 
19.11.2019  Werking van Verordening (EU) nr. 912/2014 inzake de financiële verantwoordelijkheid voor scheidsgerechten voor geschillen tussen investeerders en staten.
Verslag com(2019)597
 
04.11.2019  Uitvoering van Verordening (EG) nr. 428/2009 inzake controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik.
Verslag com(2019)562
 
14.10.2019  Verslag over de uitvoering van vrijhandelsovereenkomsten in 2018.
Verslag com(2019)455
 
03.07.2019  Aanvulling van de onderhandelings­richtsnoeren voor de ontwikkelingsagenda van Doha betreffende de onderhandelingen over een multilateraal kader inzake ...
Aanbeveling com(2019)314
 
01.07.2019  Standpunt EU in het Comité Overheidsbestuur en de Raad van de OESO over de Ontwerpaanbeveling inzake de bestrijding van illegale handel: meer transparantie in vrije ...
Besluit com(2019)294
 
17.06.2019  Handels- en investeringsbelemmeringen 1 January 2018 - 31 December 2018.
Verslag com(2019)271
 
14.05.2019  Machtiging om onderhandelingen aan te gaan over de modernisering van het Verdrag inzake het Energiehandvest.
com(2019)231
 
02.04.2019  Aanvulling richtsnoeren voor onderhandelingen over de ontwikkelingsagenda van Doha mbt plurilaterale onderhandelingen over regels en verbintenissen inzake elektronische ...
Aanbeveling com(2019)165
 
27.03.2019  37e jaarverslag over de antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsactiviteiten van de EU en tegen de EU gerichte handelsbeschermings­instrumenten door derde landen in ...
Verslag com(2019)158
 
05.03.2019  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening 2018/196 betreffende aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten uit de VS.
Verslag com(2019)118
 
13.02.2019  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening 2015/936 over de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder een ...
Verslag com(2019)79
 
18.01.2019  Machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst met de VS betreffende conformiteitsbeoordeling.
Aanbeveling com(2019)15
 
18.01.2019  Machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst met de VS betreffende de afschaffing van douanerechten op industriegoederen.
Aanbeveling com(2019)16
 
14.12.2018  Uitvoering van Verordening 428/2009 tot instelling van een regeling voor controle op uitvoer, overbrenging, tussenhandel en doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik.
Verslag com(2018)852
 
27.11.2018  Machtiging voor onderhandelingen over het wijzigen van het tariefcontingent voor vlees van pluimvee in het kader van de associatieovereenkomst met Oekraïne.
Aanbeveling com(2018)765
 
31.10.2018  Uitvoering van vrijhandelsovereenkomsten 1 januari 2017 - 31 december 2017.
Verslag com(2018)728
 
18.10.2018  Vijftiende verslag - Overzicht van handelsbeschermings­maatregelen van derde landen tegen de EU voor het jaar 2017.
Verslag com(2018)701
 
17.10.2018  Sluiting van de investeringsbeschermings­overeenkomst met Vietnam.
Besluit com(2018)693
 
04.10.2018  Toepassing van Verordening (EU) nr. 978/2012 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties.
Verslag com(2018)665
 
02.08.2018  Standpunt EU in de bijeenkomst van de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten.
Besluit com(2018)565
 
31.07.2018  36e jaarverslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsactiviteiten van de EU (2017).
Verslag com(2018)561
 
19.07.2018  Standpunt EU in de bijeenkomst van de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten.
Besluit com(2018)542
 
26.06.2018  Handels- en investeringsbelemmeringen 1 januari 2017 - 31 december 2017.
com(2018)489
 
14.06.2018  Implementation of the GSP Regulation No 978/2012.
ini(2018)2107
 
14.06.2018  Comprehensive European industrial policy on artificial intelligence and robotics.
ini(2018)2088
 
14.06.2018  Blockchain: a forward-looking trade policy.
ini(2018)2085
 
14.06.2018  WTO: the way forward.
ini(2018)2084
 
17.05.2018  JAARLIJKSE EVALUATIE DOOR DE COMMISSIE van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de lidstaten inzake exportkredieten in de zin van Verordening (EU) nr. 1233/2011.
com(2018)305
 
04.05.2018  Jaarlijkse evaluatie door de Commissie van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de lidstaten inzake exportkredieten in de zin van Verordening (EU) nr. 1233/2011.
com(2018)262
 
19.04.2018  Implementation of the Directive 2011/7/EU on combating late payment in commercial transactions.
ini(2018)2056
 
18.04.2018  Sluiting van de investeringsbeschermingsovereenkomst met Singapore.
Besluit com(2018)194
 
12.02.2018  Verslag over het stelsel van algemene preferenties voor de periode 2016-2017.
com(2018)36
 
05.02.2018  Standpunt EU in het EPO-comité opgericht bij de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst (EPO) met Ivoorkust inzake het reglement van orde van het EPO-comité.
Besluit com(2018)54
 
18.01.2018  Protection of the EU’s financial interests - Recovery of money and assets from third-countries in fraud cases.
ini(2018)2006
 
18.01.2018  Harnessing globalisation: trade aspects.
ini(2018)2005