Nationale parlementen bespreken verbetering subsidiariteitstoets

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op vrijdag 30 maart 2018.

Maandag 26 maart 2018 vond in het Europees Parlement i een COSAC-werkgroep van nationale parlementen plaats over de Task Force voor subsidiariteit, evenredigheid en ‘minder en efficienter optreden’, kortweg de Timmermans Task Force. Deze Task Force is begin dit jaar opgericht en bestaat naast de Europese Commissie i uit 3 leden vanuit nationale parlementen en 3 leden vanuit het Comité van de Regio’s i.

Naar aanleiding van eerdere bijeenkomsten van de Task Force en een aantal ingezonden stukken met aanbevelingen vanuit nationale parlementen, waaronder een brief vanuit de Nederlandse deelnemers aan de COSAC-werkgroep, werd besproken op welke wijze de procedure beschreven in protocol 2 van het Lissabon Verdrag verbeterd kan worden. Ook wordt besproken op welke beleidsterreinen besluitvorming zou kunnen worden herverdeeld van EU-niveau naar de lidstaten.

Over de praktische verbeteringen van de procedure waren parlementen het eens over onder andere het op informele wijze verlengen van de 8-wekentermijn voor de subsidiariteitstoets, het verlagen van de drempel voor de gele en oranje kaart-procedure en de noodzaak van een adequaat en tijdig antwoord van de Europese Commissie op subsidiariteitsbezwaren vanuit nationale parlementen. De discussie over herverdeling van beleidsterreinen staat echter in de kinderschoenen. Over het algemeen is er de wens om de huidige inrichting te verbeteren in plaats van het herverdelen van beleidsterreinen. De uitkomsten van de bijeenkomst zullen door de Bulgaarse voorzitter Kristian Vigenin i worden meegenomen naar de volgende vergadering van de Task Force op 27 april 2018.

Daarna zal de Task Force nog op 28 mei 2018 bijeenkomen. Mogelijk wordt er tijdens de plenaire COSAC-bijeenkomst op 17 juni 2018 nog een werkgroepbijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp.

  • 26/03: COSAC-werkgroep over de Task Force voor subsidiariteit