Vergadering: EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid, Straatsburg - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 28 februari 2020
kalender
Europees Parlement Straatsburg
datum 28 mei 2018 21:00 - 22:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) i Toon locatie
zaal N1.3
organisatie EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM) i

21.00 - 22.00 uur

Straatsburg

Zaal: Louise Weiss (N1.3)

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

*** Elektronische stemming ***

 • 3. 
  Evenwicht tussen privé- en beroepsleven voor ouders en mantelzorgers

FEMM/8/09837

***I 2017/0085(COD) COM(2017)0253 - C8-0137/2017

 

Rapporteur voor advies:

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE)

PA - PE618.327v01-00

AM - PE620.855v01-00

AM - PE620.856v01-00

Bevoegd:

EMPL* -

David Casa (PPE)

PR - PE618.193v01-00

AM - PE619.262v01-00

AM - PE621.003v02-00

AM - PE620.919v02-00

       

ˇGoedkeuring ontwerpadvies

*** Einde elektronische stemming ***

 • 4. 
  Rondvraag
 • 5. 
  Volgende vergaderingen

ˇ20 juni 2018, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met de bevordering van de rechten van vrouwen, gelijke kansen van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en het tegengaan van discriminatie op grond van geslacht.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie