EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM)

Deze parlementaire commissie i houdt zich bezig met de bevordering van de rechten van vrouwen, gelijke kansen van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en het tegengaan van discriminatie op grond van geslacht.

De commissie telt 37 leden. De grootste uitdagingen waar deze commissieleden zich voor inzetten zijn het bestrijden van financiële ongelijkheid, de verslechtering op het gebied van de rechten van de vrouw, de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de besluitvorming, het geweld tegen vrouwen en de bescherming van de rechten van vrouwen op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid.

1.

Werkzaamheden

De commissie houdt zich bezig met de bevordering van de rechten van de vrouw zowel binnen de Europese Unie als daarbuiten, met beleid gericht op het bewerkstelligen van gelijke kansen en de afschaffing van alle vormen van discriminatie op grond van geslacht. Ook is de commissie bevoegd voor de toepassing en verdere ontwikkeling van genderevenwicht in alle beleidssectoren en de uitvoering van internationale overeenkomsten en verdragen die van belang zijn voor de rechten van de vrouw.

 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

Fotonaamfractie
Robert Biedroń, on the right, and Janez Lenarčič Robert Biedroń iS&D

Ondervoorzitter(s)

Lid/leden

Plaatsvervanger(s)

3.

Meer informatie