EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met de bevordering van de rechten van vrouwen, gelijke kansen van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en het tegengaan van discriminatie op grond van geslacht.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  de definiëring, bevordering en bescherming van de rechten van de vrouw in de Unie en daarmee samenhangende maatregelen van de Gemeenschap;
 • 2. 
  bevordering van de rechten van de vrouw in derde landen;
 • 3. 
  beleid gericht op de bewerkstelliging van gelijke kansen, waaronder gelijkheid van mannen en vrouwen wat hun kansen op de arbeidsmarkt en de behandeling op het werk betreft;
 • 4. 
  de afschaffing van alle vormen van discriminatie op grond van geslacht;
 • 5. 
  de toepassing en verdere ontwikkeling van gender mainstreaming in alle beleidssectoren;
 • 6. 
  de follow-up en uitvoering van internationale overeenkomsten en verdragen die van belang zijn voor de rechten van de vrouw;
 • 7. 
  het voorlichtingsbeleid ten behoeve van vrouwen.
 

1.

Leden EP-commissie

Er zitten geen leden in deze commissie

2.

Meer informatie

3.

Leden EP-commissie

Er zitten geen leden in deze commissie