COM(2018)322 EU
Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de EU

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down implementing measures for the system of Own Resources of the European Union
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Instemmingsprocedure (AVC;APP)
COM-nummer i COM(2018)322 NLEN
Extra COM-nummers COM(2018)327; COM(2023)332
Procedurenummer i 2018/0166(APP)
Celex-nummer i 52018PC0327

2.

Key dates

Document 03-05-2018
Online publicatie 02-05-2018
Besluit 30-04-2021

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs), een overzicht van relevante raadplegingen en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.