Programma voor de Eengemaakte Markt (SMP)

Het Programma voor de Eengemaakte Markt of Single Market Programme (SMP) is een zevenjarig financieringsprogramma van de Europese Commissie i, dat van 2021 tot 2027 loopt. Het programma zet zich in voor de versterking van de Europese interne markt, verbetering van het concurrentievermogen van het bedrijfsleven, en de bescherming van consumenten. Het overkoepelende doel is Europese consumenten en ondernemingen te laten profiteren van een goed functionerende interne markt. Om deze verschillende werkzaamheden uit te voeren, beschikt het Programma voor de Eengemaakte Markt over een totaal budget van 4,21 miljard euro voor de periode 2021-2027.

De Europese Commissie lanceerde het voorstel voor het Programma voor de Eengemaakte Markt in juni 2018 ter vervanging van verschillende losse programma's en activiteiten. Het huidige programma is onderverdeeld in de volgende zes doelstellingen:

 • 1. 
  Een veilige en duurzame voedselketen.
 • 2. 
  Een hoog niveau van consumentenbescherming, productveiligheid en een sterke stem voor de consument.
 • 3. 
  Versterking van het concurrentievermogen en de duurzaamheid van het midden- en kleinbedrijf (MKB).
 • 4. 
  Ondersteuning van de interne markt door markttoezicht en handhaving concurrentiebeleid.
 • 5. 
  Productie en verspreiding van hoogwaardige Europese statistieken.
 • 6. 
  Ontwikkeling van effectieve Europese standaarden en niet-financiële rapportage- en controlestandaarden.

Meer informatie