Feitelijke vragen over het MFK - EU monitor

EU monitor
Maandag 1 juni 2020
kalender

Feitelijke vragen over het MFK

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op vrijdag 6 juli 2018.

Europese Zaken

In mei en juni publiceerde de Europese Commissie de voorstellen voor een nieuw Meerjarig Financieel Kader (MFK), de nieuwe Europese begroting voor 2021-2027. Behalve een set overkoepelende voorstellen zijn er ongeveer vijftig sectorale uitwerkingsvoorstellen gepubliceerd.

In het zomerreces komen daar de zogenaamde BNC-fiches voor deze voorstellen naar de Kamer waarin de positie van het Nederlandse kabinet wordt uitgelegd. Over deze voorstellen van de Europese Commissie en de kabinetsappreciaties kunnen door de leden op maandag 20 augustus feitelijke vragen worden gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken. De antwoorden zullen betrokken kunnen worden bij het algemeen overleg over het MFK dat op donderdag 20 september in de planning staat.

  • 20/08: Feitelijke vragen integrale voorstellenpakket Meerjarig Financieel Kader