Rekenkamer: Nederland opnieuw nettobetaler EU

woensdag 14 oktober 2020, 14:21

DEN HAAG (PDC i) -Nederland was vorig jaar, na Duitsland, de grootste nettobetaler aan de Europese Unie i, qua percentage van het nationaal inkomen. Dat meldt de Rekenkamer, die jaarlijks in kaart brengt hoeveel Nederland aan de EU betaalt en hoeveel geld er via EU-subsidies terugkomt.

Opvallend is dat Nederland zelf een andere boekhoudkundige definitie hanteert dan de Europese Commissie i, die de bedragen jaarlijks publiceert. Uit die definitie blijkt dat Nederland elk jaar tussen 2014 en 2019 de grootste nettobetaler aan de EU zou zijn geweest. Het verschil in de definities wordt vooral bepaald door het wel of niet meerekenen van de importtarieven over de goederen die in Nederland de EU binnenkomen.

Volgens de Nederlandse definitie heeft het land in 2019 8,1 miljard euro betaald aan de EU en 2,6 miljard ontvangen. Netto heeft Nederland dan 5,5 miljard euro bijgedragen. Dat bedrag is 0,67 procent van het bruto nationaal inkomen.

Overigens geeft de Rekenkamer aan dat de nettobetalingspositie alleen iets zegt over directe financiële stromen, maar geen beeld geeft van maatschappelijke baten en lasten van de EU voor Nederland.

Bron: Algemene Rekenkamer