Vergadering: EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie, Brussel - EU monitor

EU monitor
Donderdag 9 april 2020
kalender

Vergadering: EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 22 november 2018 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) i Toon locatie
zaal 4Q2
organisatie EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE) i

9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

9.00 - 10.00 uur

Gezamenlijke vergadering met TRAN (zie afzonderlijke agenda)

 • 26. 
  Vaststelling van de Connecting Europe Facility

CJ05/8/14001

***I 2018/0228(COD) COM(2018)0438 - C8-0255/2018

 

Rapporteurs:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

Pavel Telička (ALDE)

Henna Virkkunen (PPE)

PR - PE625.415v01-00

AM - PE627.910v01-00

AM - PE627.920v01-00

AM - PE627.773v01-00

AM - PE627.908v01-00

AM - PE627.909v01-00

Bevoegd:

 

ITRE, TRAN

   

Adviezen:

 

AFET, BUDG, ENVI, REGI

       

Goedkeuring ontwerpverslag

Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

* * *

Openbare hoorzitting

 • 27. 
  Roaming in de Unie - een jaar verder

ITRE/8/14929

* * *

 • 28. 
  Rondvraag
 • 29. 
  Volgende vergaderingen

ˇ3 december 2018, 15.00 - 18.30 uur

* * *

15.00 - 18.30 uur GEANNULEERD


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het beleid betreffende industrie, onderzoek, energie en informatietechnologie.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie