Europees Solidariteitskorps: Commissie publiceert nieuwe oproep tot indienen van projectvoorstellen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op vrijdag 10 augustus 2018.

De Europese Commissie i roept geïnteresseerden op projecten voor te stellen in het kader van het Europees Solidariteitskorps. Zij heeft in totaal 44 miljoen euro uit de EU-begroting gereserveerd voor projecten die openstaan voor alle jongeren in Europa en daarbuiten.

Dit is de eerste in een reeks oproepen die ten minste 100 000 jongeren de kans zullen bieden om tot eind 2020 aan het Europees Solidariteitskorps deel te nemen.

Commissaris voor Begroting en Personeelszaken, Günther H. Oettinger i: "Met deze nieuwe oproep in het kader van het Europees Solidariteitskorps lossen wij onze belofte in om meer jongeren de kans te geven aan solidariteitsactiviteiten deel te nemen. Het Europees Solidariteitskorps, dat uit de EU-begroting wordt gefinancierd, is het beste kader voor jongeren om te leren, te delen en hun energie te gebruiken voor het algemeen belang."

Tibor Navracsics i, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, licht toe: "Solidariteit is één van de fundamentele waarden van de Europese Unie. Jongeren uit de hele EU hebben telkens weer hun bereidheid getoond om hulp te bieden aan personen in nood. Door een specifiek kader te creëren en de benodigde financiering voor de periode 2018-2020 beschikbaar te stellen, willen wij hun meer kansen bieden om actief mee te doen, waaronder de mogelijkheid om een team van vrijwilligers te vormen en eigen ideeën voor solidariteitsprojecten voor te stellen."

Marianne Thyssen i, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, voegt daaraan toe: "Het Europees Solidariteitskorps helpt jongeren bij hun professionele ontwikkeling en hun integratie op de arbeidsmarkt. Met zijn sterke Europese dimensie van solidariteit biedt het Korps de jongeren een buitengewone kans om hun interpersoonlijke vaardigheden te ontwikkelen en nieuwe kennis op te doen. Dat levert toegevoegde waarde op, voor hen en voor de samenleving."

Welke projecten komen in aanmerking?

De oproep van vandaag staat open voor een breder scala van projecten dan ooit tevoren. Naast solidariteitsactiviteiten op langere termijn in de vorm van individueel vrijwilligerswerk, stages en banen, komen de volgende projecten in aanmerking:

  • Organisaties kunnen kortetermijnprojecten aanbieden (van twee weken tot twee maanden) voor teams van vrijwilligers. De organisaties moeten dan eerst een kwaliteitskeurmerk krijgen. Daarvoor kunnen zij op elk gewenst moment een aanvraag indienen bij het nationale Erasmus+-agentschap of, in bepaalde gevallen, bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur;
  • Het aanvragen van financiering is niet voorbehouden aan openbare en particuliere organisaties die in de EU-lidstaten gevestigd zijn: jongeren die zich op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps hebben aangemeld, kunnen ook een team van ten minste vijf deelnemers vormen en zelf hun eigen solidariteitsactiviteiten opzetten;
  • Bepaalde vrijwilligersprojecten van het Europees Solidariteitskorps staan ook open voor niet-EU-organisaties uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en andere partnerlanden.

Volgende stappen

De selectie van projecten in het kader van de vandaag bekendgemaakte oproep vindt plaats zodra het Europees Parlement en de Raad het voorstel van de Commissie formeel goedkeuren, zoals zij waren overeengekomen in hun politiek akkoord van juni 2018. De termijn voor het indienen van voorstellen is 16 oktober 2018, behalve voor vrijwilligersteams. Zij kunnen een projectvoorstel indienen tot en met 18 februari 2019.

Achtergrond

De gedetailleerde voorwaarden van de vandaag bekendgemaakte oproep tot het indienen van voorstellen, met inbegrip van de prioriteiten en de instructies voor de indiening van de aanvragen voor elk project, zijn te vinden in de Gids voor het Europees Solidariteitskorps.

Het Europees Solidariteitskorps is in december 2016 van start gegaan. Sindsdien hebben 72 000 jongeren zich aangemeld. Ongeveer 7 000 van hen nemen op dit moment deel aan solidariteitsactiviteiten.

In mei 2017 heeft de Commissie voorgesteld om meer dan 340 miljoen euro voor het Solidariteitskorps van de EU beschikbaar te stellen en de rechtsstructuur ervan te versterken zodat tegen eind 2020 ten minste 100 000 jongeren kunnen deelnemen. In juni 2018 hebben het Europees Parlement en de Raad een politiek akkoord bereikt over dit voorstel, dat nu door beide instellingen formeel moet worden goedgekeurd. Intussen kunnen voorbereidende stappen worden ondernomen, waaronder de oproep tot het indienen van voorstellen van vandaag.

Op 11 juni 2018 heeft de Commissie haar voorstel voor het Europees Solidariteitskorps na 2020 ingediend, waarin zij 1,26 miljard euro uittrekt om ongeveer 350 000 jongeren de kans te bieden aan solidariteitsactiviteiten deel te nemen.

Meer informatie

Versterking van het Europees Solidariteitskorps: Gezamenlijke verklaring van commissarissen Navracsics, Oettinger en Thyssen (27 juni 2018)

Factsheet (EN): Het Europees Solidariteitskorps in actie

Persbericht: Europees Solidariteitskorps: Commissie stelt meer dan 340 miljoen euro ter beschikking voor 100 000 plaatsen tegen 2020

Oproep en Gids voor het Europees Solidariteitskorps

Portaalsite van het Europees Solidariteitskorps

IP/18/4839

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail