Eindstemming over het Europees Solidariteitskorps

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op woensdag 12 september 2018.

Na de eindstemming vandaag zullen jongeren in staat zijn om te werken als vrijwilliger in een EU-solidariteitsstelsel.

Het initiatief, aangekondigd door Commissievoorzitter Juncker tijdens zijn toespraak over de Staat van de Unie in september 2016 en officieel gelanceerd in december 2016, heeft nu een juridisch kader. Jonge mensen kunnen deelnemen aan een breed gamma van solidariteits-gerelateerde activiteiten zoals onderwijs, gezondheid, milieubescherming, rampenbestrijding, hulpvoorziening, onthaal en integratie van migranten en asielzoekers.

375,6 miljoen euro ter ondersteuning van solidariteit en vrijwilligerswerk in Europa

Een totaalbudget (2018-2020) van 375,6 miljoen werd goedgekeurd, waarvan 90% wordt toegewezen aan vrijwilligerswerk en 10% aan werkprojecten binnen het programma. De Europese Commissie i stelt een totaalbudget van 1,26 miljard euro voorop voor de begrotingsperiode 2021-2027.

Jonge mensen en organisaties moeten zich aanmelden

Het programma staat open voor individuen, die zich kunnen inschrijven voor activiteiten van geregistreerde organisaties. Individuen en organisaties kunnen zich aanmelden via een meertalig en interactief web portaal dat ook kan gebruikt worden om te adverteren of te zoeken naar vrijwilligerswerk, stages of vacatures.

Sinds het initiatief werd gelanceerd in 2016, hebben meer dan 70 000 mensen zich ingeschreven en zijn er bijna 7000 mensen die al deelnemen aan activiteiten gerelateerd aan sociale inclusie, integratie van migranten, ondersteuning van lokale gemeenschappen, cultureel erfgoed of onderwijs. (Statistieken van de EC, juni 2018)

Europarlementsleden vinden dat het programma toegankelijker moet gemaakt worden voor jongeren met minder kansen, zoals mensen met een beperking, of mensen in geïsoleerde of gemarginaliseerde gemeenschappen, en jongeren met leer- of medische problemen. De Europese Commissie en de lidstaten hebben speciale maatregelen getroffen en een gids op maat en specifieke plaatsen voor hen gecreëerd.

Jongeren kunnen registreren vanaf 17 jaar, maar ze moeten minstens 18 jaar zijn (en niet ouder dan 30) bij het aanvatten van hun vrijwilligerswerk of werkproject.

Vermijden van uitbuiting

De parlementsleden stemden voor een duidelijke scheiding tussen vrijwilligerswerk en werkaanbiedingen, om te vermijden dat deelnemende organisaties jongeren zouden gebruiken als onbetaalde vrijwilligers wanneer ze echter potentiële vacatures ter beschikking hebben. De vrijwilligersperiode zal beperkt zijn tot 12 maanden en de stages zullen mogelijk zijn van 2 tot 6 maanden. Het Parlement legt ook een contract met een minimumperiode van 3 maanden op.

Alle deelnemende organisaties dienen te beschikken over een “kwaliteitslabel” dat aantoont dat ze in staat zijn om solidariteitsactiviteiten van hoge kwaliteit aan te bieden. Het label zal regelmatig worden gecontroleerd en kan worden ingetrokken; organisaties zullen niet automatisch gesubsidieerd worden omdat ze over het label beschikken.

Quote

De rapporteur Helga Trüpel (Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie, DE) zei:

“Het Europees Solidariteitskorps is een uitgebreid vrijwilligersprogramma voor jongeren in Europa. Het programma versterkt de solidariteit binnen Europa, biedt ontwikkelingsperspectieven voor jongeren en ondersteuning aan gemeenschappen binnen en buiten de EU. Ik ben tevreden dat we de stap maken om niet alleen jonge mensen te versterken, maar ook de solidariteit tussen mensen en regio’s.


1.

Relevante EU dossiers