European Solidarity Corps : Council adopts Regulation

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op donderdag 27 september 2018.

Op 27 september 2018 heeft de Raad i een verordening over het Europees Solidariteitskorps aangenomen. De verordening biedt jongeren een juridisch kader om als vrijwilliger of tegen betaling deel te nemen aan nuttige projecten in heel Europa, onder de auspiciën van het Europees Solidariteitskorps (ESC i).

Deze nieuwe verordening biedt jonge Europeanen de kans om bij te dragen aan de ontwikkeling van Europa door deel te nemen aan een aantal activiteiten die de samenleving als geheel ten goede moeten komen. Het Europees Solidariteitskorps heeft nu een juridisch kader en een specifiek budget. We zijn ervan overtuigd dat het evenveel succes als het Erasmusprogramma zal hebben.

Heinz Faßmann, Oostenrijks Minister van Onderwijs, Wetenschap en Onderzoek

Belangrijkste elementen

Dit zijn de voornaamste elementen van de verordening:

  • Het Europees Solidariteitskorps staat open voor jonge mensen tussen 18 en 30 jaar uit de Europese Unie, evenals uit toetredingslanden, kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten, de EVA- en EER-landen, Zwitserland en landen waarop het Europees nabuurschapsbeleid van toepassing is.
  • Er wordt een breed scala van activiteiten voorgesteld, waaronder vrijwilligerswerk, stages, banen en door jongeren geleide solidariteitsprojecten.
  • Het biedt de mogelijkheid om publieke en particuliere instanties te steunen die zich bezighouden met de versterking van de cohesie, solidariteit en democratie in Europa, bijvoorbeeld door sociale uitsluiting, armoede en gezondheid aan te pakken of aan de opvang en integratie van vluchtelingen te werken.
  • Het is gebaseerd op bestaande goede praktijken, vooral uit het programma Erasmus+ en Jeugd in actie.
  • Het beschikt over een algemeen budget van 375 600 000 EUR voor de periode 2018 - 2020.

Volgende stappen

De Raad en het Europees Parlement moeten de aangenomen verordening nog ondertekenen. De ondertekende tekst zal in het Publicatieblad van de EU worden gepubliceerd en treedt de dag erna in werking.

Achtergrond

Het Europees Solidariteitskorps (ESC) werd door Commissievoorzitter Juncker in zijn State of the Union in september 2016 aangekondigd. Fase 1 van het ESC is zonder wetgevingsvoorstel ingesteld en is in december 2016 van start gegaan. De nieuwe verordening lanceert fase 2 en bestrijkt de jaren 2018 tot en met 2020. Zij consolideert het ESC en voorziet in één alomvattend financieringsinstrument. Zij hevelt het merendeel van het Europees vrijwilligerswerk (EVS) van Erasmus over naar het nieuwe initiatief en voegt herschikte middelen uit andere gebieden en een beperkt bedrag aan vers geld toe. (Het totale budget bedraagt ongeveer 375 miljoen euro voor 3 jaar). De Commissie heeft al een nieuw programma voor fase 3 van het ESC voor de jaren 2021 tot en met 2027 voorgesteld.

Naar de bladzijde "Vergaderingen" Download als PDF

Onderwijs en opleiding


1.

Relevante EU dossiers