COM(2018)724 EU
Standpunt EU in de raad met de SADC-EPO-staten m.b.t. goedkeuring van het reglement van orde voor de Gezamenlijke Raad en het Handels- en ontwikkelingscomité

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Gezamenlijke Raad, die is opgericht krachtens de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-staten, anderzijds, met betrekking tot de goedkeuring van het reglement van orde voor de Gezamenlijke Raad en het reglement van orde voor het Handels- en ontwikkelingscomité

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Council established under the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the on part, and the SADC EPA States, of the other part as regards the adoption of the Rules of Procedure for the Joint Council and for the Trade and Development Committee
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2018)724 NLEN
Extra COM-nummers COM(2018)724
Procedurenummer i 2018/0374(NLE)
Celex-nummer i 52018PC0724

2.

Key dates

Document 05-11-2018
Online publicatie 05-11-2018
Besluit 05-02-2019; Besluit 2019/234
Bekendmaking in Publicatieblad i 08-02-2019; PB L 37 p. 127-134

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.