21501 02, nr. 1917 - Motie Leijten over verlengen van de gele kaart procedure van acht naar twaalf weken - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Deze motie werd op 8 november 2018 ingediend door het Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, zich in te zetten om de tijdsperiode voor de gelekaartprocedure te verlengen van acht naar twaalf weken.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 8 november 2018, motie, 21501-02, nr. 1917     KST21501021917
Motie Leijten over verlengen van de gele kaart procedure van acht naar twaalf weken
 

2.

Dossier