21501-02 NL - doorlopend dossier
Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

In dit dossier worden stukken verzameld waarin de regering het parlement informeert over de bijeenkomsten van de Raad Algemene Zaken i en die van de Raad Buitenlandse Zaken i. Deze zgn. raadsformaties i van de Raad van de Europese Unie i zijn op 1 december 2009 in de plaats gekomen van de Raad Algemene Zaken en Externe betrekkingen (RAZEB), waarnaar dit dossier oorspronkelijk genoemd was.

1.

Volledige titel

Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 521 moties ingediend.

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.