COM(2018)765 EU - Aanbeveling
Machtiging voor onderhandelingen over het wijzigen van het tariefcontingent voor vlees van pluimvee in het kader van de associatieovereenkomst met Oekraïne

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tot wijziging van het bestaande tariefcontingent voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan en tot wijziging van de bestaande tariefregeling voor andere delen van pluimvee, zoals vastgesteld in bijlage I-A bij hoofdstuk 1 van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

officiële Engelstalige titel

Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations of an agreement amending the existing tariff rate quota for poultry meat and poultry meat preparations and amending the existing tariff regime for other poultry cuts, set out in Annex I-A to Chapter 1 of the Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part
 
Rechtsinstrument Aanbeveling
COM-nummer i COM(2018)765 NLEN
Celex-nummer i 52018PC0765

2.

Key dates

Document 27-11-2018
Online publicatie 27-11-2018

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.