COM(2018)841 - Nota-verbaal over het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en Euratom - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 15 december 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiŽle titel

Nota-verbaal over het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

officiŽle Engelstalige titel

Cover letter and Note verbale on the agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community
 
COM-nummer†i COM(2018)841 NLEN
EURlex-code†i 52018DC0841
Rechtsinstrument Werkdocument Europese Commissie

2.

Gerelateerde informatie

 

3.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met gegevens over de te volgen procedure, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en EuroparlementariŽrs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.