Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad - Algemene oriŽntatie - EU monitor

EU monitor
Donderdag 23 januari 2020
kalender

1.

Tekst

Raad van de Europese Unie

Brussel, 6 december 2018 (OR. en)

14951/18

Interinstitutionele dossiers: COR 1

2015/0288(COD)†i 2015/0287(COD)†i

JAI 1229 JUSTCIV 302 CONSOM 345 CODEC 2155 AUDIO 111 DIGIT 241 DATAPROTECT 262 DAPIX 364

NOTA

van: het voorzitterschap

aan: het Comitť van permanente vertegenwoordigers/de Raad

nr. vorig doc.: ST 14455/1/18

Nr. Comdoc.: 15251/15, 13927/17

Betreft: Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004†i van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2009/22/EG†i van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG†i van het Europees Parlement en de Raad

  • Algemene oriŽntatie

Document ST 14951/18 INIT mag niet de verspreidingsmarkering "LIMITE" dragen.


2.

Behandeld document

3 dec
'18
Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad - Algemene oriŽntatie
NOTE
Presidency
14951/18
 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.