Raad Landbouw en Visserij, 17-18/12/2018 - Voornaamste resultaten - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 31 maart 2020
kalender

Raad Landbouw en Visserij, 17-18/12/2018 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op woensdag 19 december 2018, 6:00.

Voornaamste resultaten

Beelden van de tweede dag van de Raad Landbouw en Visserij i van 17 en 18 december 2018

Infographic - Vaststellen van vangstbeperkingen en quota

Infographic - vaststellen van vangstbeperkingen en quota Zie volledige infographic

Vangstbeperkingen voor de Atlantische Oceaan en de Noordzee in 2019

Na een hele nacht onderhandelen bereikte de Raad een akkoord over de vangstbeperkingen voor 2019 voor de 89 belangrijkste commerciële visbestanden in dit gebied.

Vanaf 1 januari 2019 wordt er eindelijk een einde gemaakt aan de verspillende praktijk van visteruggooi. Dit is een mijlpaal voor het hervormde gemeenschappelijk visserijbeleid, maar ook een uitdaging voor onze vissers in zeegebieden als de Atlantische Oceaan en de Noordzee. Tot mijn genoegen kan ik zeggen dat het akkoord van vandaag volledig rekening houdt met deze uitdaging en dat het goede oplossingen biedt voor de sociaal-economische en ecologische duurzaamheid van de visserij in de EU.

Elisabeth Köstinger, Oostenrijks Minister van Duurzaamheid en Toerisme en voorzitter van de Raad

Door dit Raadsbesluit zal het aantal visbestanden dat op het niveau van de maximale duurzame opbrengst (MDO) wordt beheerd, volgend jaar toenemen tot 59. Het akkoord bevat ook oplossingen voor de kritieke toestand van Europese aal.

Het akkoord is vanaf 1 januari 2019 van toepassing.

Raad akkoord over vangstquota voor 2019 in Atlantische Oceaan en Noordzee (persmededeling, 17‑18/12/2018)

Vangstmogelijkheden: TAC's en quota (achtergrondinformatie)

Beelden van de eerste dag van de Raad Landbouw en Visserij i van 17 en 18 december 2018

Infographic - The future of EU agricultural policy

Zie volledige infographic

Hervormingspakket gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020

In een openbare zitting besprak de Raad een voortgangsverslag van het voorzitterschap over de besprekingen in de Raad betreffende alle Commissievoorstellen in het hervormingspakket van het GLB, waaronder verordeningen over strategische plannen voor het GLB, de financiering, het beheer en de monitoring van het GLB, en de gemeenschappelijke ordening voor landbouwproducten.

Het Oostenrijkse voorzitterschap heeft hard gewerkt aan een eerste analyse van de voorstellen tot hervorming van het GLB. Vandaag legden we de laatste hand aan onze werkzaamheden; we zijn blij dat we onze opvolgers een duidelijk beeld van de stand van zaken in de Raad kunnen nalaten, zodat ze dit momentum kunnen vasthouden en in de volgende 6 maanden zoveel mogelijk vorderingen kunnen maken. We wensen hun veel succes.

Elisabeth Köstinger, Oostenrijks Minister van Duurzaamheid en Toerisme en voorzitter van de Raad

Toekomst van het GLB na 2020 (achtergrondinformatie)

EU-strategie voor de bio-economie

In een openbare zitting wisselde de Raad van gedachten over de rol die de landbouw en de bosbouw kunnen spelen bij de geactualiseerde strategie voor de bio-economie van de EU. In hun opmerkingen spraken de ministers vooral over manieren om het potentieel van de bio-economie te benutten, de economische groei en de werkgelegenheid in plattelandsgebieden te stimuleren, en kansen voor primaire producenten te creëren.

De bio-economie omvat de economische sectoren die gebruik maken van hernieuwbare biologische hulpbronnen van land en zee voor de vervaardiging van producten met een meerwaarde, zoals levensmiddelen, diervoeder, materialen en energie.

Geactualiseerde EU-strategie voor de bio-economie

Andere agendapunten

De ministers werden ingelicht over:

de follow-up van de fipronilaffaire van de zomer van 2017

gewijzigde regels over rechtstreekse betalingen en plattelandsontwikkeling in 2019-2020

recente bosschade in Europa

de situatie op de markt voor varkensvlees en

de resultaten van een reeks conferenties over: "BIOEAST: Bioeconomy in the forefront of national policies", "De rol van de parlementen bij het vormgeven van de toekomst van voeding en landbouw", en "De ontwikkeling van plantaardige eiwitten in de Europese Unie - kansen en uitdagingen".

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3664

Brussel

17-18/12/2018

Vooraf (documenten)

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Indicatief programma

Lijst van A-punten, niet-wetgevingswerkzaamheden

Lijst van A-punten, wetgevingsberaadslagingen, herziening 1

Voorlopige agenda

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN