Huidige en voormalige Europese leiders brengen hulde aan de Euro - EU monitor

EU monitor
Maandag 25 mei 2020
kalender

Huidige en voormalige Europese leiders brengen hulde aan de Euro

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op woensdag 16 januari 2019.

Tijdens een plechtigheid in het Parlement is de twintigste verjaardag van de Euro gevierd. De klemtoon lag op haar populariteit en haar rol in de versterking van de EU op het wereldtoneel.

Parlementsvoorzitter Antonio Tajani i opende de plechtigheid met de boodschap dat 75% van de Europese burgers positief staan tegenover de Euro, het hoogste cijfer ooit. Tajani benadrukte ook dat de Euro het dagelijks leven vereenvoudigd heeft en bescherming bood tijdens de financiële crisisjaren.

Ook de voormalige voorzitter van de Europese Centrale Bank i (ECB), Jean-Claude Trichet i, verwees naar de financiële crisis. Hij prees daarbij de Euro als factor van stabiliteit en credibiliteit, alsook de weerbaarheid van de munt gedurende de crisis. Volgens Trichet zorgde de munt er de voorbije twintig jaar ook voor dat de groeicijfers van de EU vergelijkbaar waren met die van de Verenigde Staten.

Voor de huidige voorzitter van de ECB, Mario Draghi i, was de Euro een belangrijk instrument dat ervoor zorgde dat “we samen sterker staan”. De beslissing van de Eurozone-lidstaten om de gezamenlijke munt in het leven te roepen, garandeerde dat zij hun stem bewaarden op de financiële wereldmarkt. Daarnaast prees Draghi de Euro wegens de prijsstabiliteit die ze bracht, “zelfs in landen waar die stabiliteit een lang vervlogen herinnering was”.

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker i, herinnerde de plenaire vergadering eraan dat “wij twintig jaar geleden voor gek werden verklaard. Die kritiek is echter verstomd”. Inzake de besparingen van de laatste jaren verklaarde Juncker dat die niet zozeer de fout waren van de Euro, maar het gevolg waren van structurele hervormingen waarmee te lang werd getalmd.

Ook de voorzitter van de Eurogroep, Mário Centeno i, verwees naar de besparingsjaren. Hoewel die zeer zwaar waren, kwam volgens hem de Euro versterkt uit de crisis. Hij benadrukte verder dat de Euro als munteenheid niet een doel op zich is, maar eerder een instrument om een meer inclusieve samenleving op te bouwen.

Tot slot kwam de voorzitter van de Commissie voor economische en monetaire zaken (ECON), Roberto Gualtieri i aan het woord. Voor hem zorgde de Euro ervoor dat de interne Europese markt verder werd uitgediept. Binnen een geglobaliseerde wereld gaf dit lidstaten de kans om een deel van hun verloren soevereiniteit te recupereren. Daarnaast onderstreept de Euro de kerngedachte van het Europees project, als een project voor vrede.

Alle sprekers erkenden daarbij de imperfecties van de Euro. Vooral inzake een verdere economische samenwerking valt er nog veel werk te doen. Voorzitter Tajani verwoordde dit als volgt: “We moeten de economische en monetaire unie tot een goed einde brengen. We kunnen niet zomaar in het midden van de weg halthouden”.

Herbekijk het debat via deze link.