Inzet LNV-Raad over GLB - EU monitor

EU monitor
Zondag 29 maart 2020
kalender

Inzet LNV-Raad over GLB

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op maandag 21 januari 2019.

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op woensdag 23 januari 2019 debatteert de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met minister Schouten over de Nederlandse inzet voor de Landbouw- en Visserijraad i op 28 januari 2019. Op de agenda van de Landbouw- en Visserijraad staan onder meer de onderhandelingen van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Zo zal er worden gesproken over de nieuwe strategische plannen waarin lidstaten hun doelstellingen op het gebied van landbouw uiteenzetten, evenals wijzigingen in de marktordening.

Ook zal er worden teruggekeken naar de vorige Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 december 2018. Tot slot debatteren de leden van de commissie over de kabinetsappreciatie over een nieuw voorstel van de Europese Commissie i dat voorziet in een goede transitie van het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid naar het nieuwe beleid, dat volgend jaar in werking moet treden.

  • 23/01: Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad van 28 januari 2019