Handelsbesprekingen EU-VS: Commissie publiceert voortgangsverslag

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 30 januari 2019.

De Europese Commissie heeft vandaag een verslag gepubliceerd over de uitvoering van de gezamenlijke verklaring van voorzitter Juncker i en president Trump van 25 juli 2018.

In overeenstemming met de toezeggingen van de Commissie inzake transparantie, biedt het verslag een gedetailleerd overzicht van de stand van zaken van de besprekingen tot nu toe. Het document is vandaag naar het Europees Parlement i en de lidstaten gezonden.

De gezamenlijke verklaring heeft een nieuwe fase in de handelsbetrekkingen tussen de EU en de VS ingeluid, waarbij een escalatie van de spanningen op handelsgebied is voorkomen en een positieve agenda voor de trans-Atlantische handel is vastgesteld. De EU en de VS zijn overeengekomen een uitvoerende werkgroep op te zetten om vorderingen te maken met dit werkprogramma. Cecilia Malmström i, EU-commissaris voor Handel, leidt de uitvoerende werkgroep namens de EU en aan Amerikaanse kant heeft de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer de leiding over de besprekingen.

EU-Commissaris voor Handel Cecilia Malmström zei: "Besprekingen en onderhandelingen over handel waarbij de EU betrokken is, moeten transparant en inclusief zijn en de lopende besprekingen met de Verenigde Staten vormen geen uitzondering op deze regel. Na de bekendmaking van de ontwerpvoorstellen van de Commissie voor onderhandelingsmandaten, maken wij vandaag dit gedetailleerde verslag beschikbaar. Het is beschikbaar voor iedereen die wil zien wat wij bespreken en - net zo belangrijk - wat wij niet bespreken. Wij stellen bijvoorbeeld niet voor om met VS te onderhandelen over de vermindering of de afschaffing van de invoerrechten op landbouwproducten. Het is mijn vaste voornemen om in dit proces het hoogste niveau van transparantie te waarborgen."

Commissaris Malmström en ambassadeur Lighthizer zijn op 10 september 2018 in Brussel gestart met de besprekingen en daarna hebben er bijeenkomsten plaatsgevonden op 25 september in New York en op 14 november en op 8 en 10 januari 2019 in Washington. Er heeft sindsdien ook een aantal technische bijeenkomsten plaatsgevonden.

Rekening houdend met de letter en de geest van de gezamenlijke verklaring heeft de EU een aantal acties voorgesteld om op korte en middellange termijn vooruitgang te boeken. Het belangrijkste aandachtspunt van de besprekingen in de eerste maanden was de vraag hoe resultaten kunnen worden bereikt op het gebied van regelgeving. Aan de zijde van EU is ook vooruitgang geboekt inzake de vergemakkelijking van de invoer van Amerikaanse sojabonen. De invoer van sojabonen uit de VS door de Europese Unie is in het huidige verkoopseizoen (juli-eind januari 2019) met 114 % gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De Verenigde Staten zijn momenteel de belangrijkste leverancier van sojabonen in Europa met een aandeel van 77 % van de invoer in de EU. De Commissie heeft onlangs geconcludeerd dat de Amerikaanse sojabonen voldoen aan de technische eisen voor gebruik in biobrandstoffen in de EU. Dit besluit zal leiden tot meer afzetmogelijkheden voor die sojabonen op de Europese markt.

Voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van de gemeenschappelijke verklaring dient de Commissie over specifieke onderhandelingsmandaten te beschikken die zijn goedgekeurd door de Raad. De Commissie heeft op 18 januari 2019 ontwerpmandaten voorgesteld aan de lidstaten van de Europese Unie over de onderhandelingen over douanerechten op industrieproducten en over de vergemakkelijking van het proces waarmee ondernemingen hun producten kunnen laten testen (conformiteitsbeoordeling).

De gezamenlijke verklaring maakt ook duidelijk dat deze gesprekken zijn gebaseerd op de voorwaarde dat de Verenigde Staten geen nieuwe douanerechten of belastingen instellen op de uitvoer uit de EU, met inbegrip van auto's en auto-onderdelen. De Commissie heeft ook duidelijk gemaakt dat de afronding van de onderhandelingen over de afschaffing van de douanerechten op industrieproducten afhankelijk is van de afschaffing van de huidige maatregelen van de VS tegen staal en aluminium uit de EU, die sinds juni 2018 van kracht zijn.

Volgende stappen

Op 7 februari zal commissaris Malmström deelnemen aan een vergadering van de deskundigengroep over de handelsovereenkomsten van de EU waar de betrekkingen tussen de VS en de EU besproken zullen worden. Deze groep werd in 2017 opgericht als nieuw forum waar organisaties uit het maatschappelijk middenveld adviezen kunnen formuleren over het handelsbeleid van de Commissie.

Meer informatie

Tussentijds verslag over de werkzaamheden van de uitvoerende werkgroep

Gezamenlijke verklaring

Handelsbesprekingen EU-VS: Europese Commissie presenteert ontwerponderhandelingsmandaten

IP/19/784

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail