Overleg over rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 15 augustus 2020
kalender

Overleg over rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op dinsdag 12 maart 2019.

Op donderdag 14 maart spreekt de commissie Europese Zaken over de rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie i. Op Europees niveau lopen op dit moment artikel 7-procedures tegen Polen en Hongarije in verband met de hervormingen die daar plaatsvinden, onder meer op het terrein van de rechtspraak. Daarnaast zijn er initiatieven voor vernieuwing van het rechtsstatelijkheidskader dat de EU sinds 2014 hanteert. Dit commissie Europese Zaken overlegt hierover met de ministers Blok (Buitenlandse Zaken) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Voor dit algemeen overleg is de ministers verzocht om verslag te doen van hun recente werkbezoeken aan Hongarije.

De commissie Europese Zaken heeft het thema rechtsstatelijkheid in de EU op haar kennisagenda voor 2019 geplaatst. Het lid Van der Graaf (ChristenUnie) is momenteel rapporteur. In februari sprak de commissie in dit kader al met Eurocommissaris Timmermans en met vertegenwoordigers van de Raad van Europa. Ook werd een rondetafelgesprek gehouden met wetenschappers, vertegenwoordigers van de rechtsspraak en met maatschappelijke organisaties uit binnen- en buitenland. Verder bracht de commissie onlangs een werkbezoek aan Warschau.

  • 14/03: Algemeen overleg Rechtsstatelijke ontwikkelingen