RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken), Brussel - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 28 februari 2020
kalender
Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 13 maart 2019
plaats Brussel, België
organisatie Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO) i

Raad van de Europese Unie

Brussel, 13 maart 2019 (OR. en)

7101/19 OJ CONS 13

SOC 183 EMPL 142

SAN 122 CONSOM 91

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken)

Europagebouw, Brussel

15 maart 2019 (10.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten

  Niet-wetgeving 7254/19

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  Europees Semester 2019 6623/19

  Oriënterend debat

  • a) 
   Prioriteiten voor actie met betrekking tot het 6167/19

   werkgelegenheids- en het sociaal beleid: politieke sturing 6635/19 + COR 1 in 2019 i) Gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid ii) Conclusies over de jaarlijkse groeianalyse en het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid voor 2019

  Aanneming

  • b) 
   Landverslagen 2019 6560/19

   Presentatie door de Commissie Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 4. 
  Verordening betreffende het Europees Fonds voor aanpassing 6842/19 aan de globalisering (EFG) 9701/18 Partiële algemene oriëntatie + COR 1 REV 1 + ADD 1 + ADD 1 COR 1 REV 1

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 5. 
  De sociale dimensie van Europa na 2020 6622/19

  Oriënterend debat

Diversen

 • 6. 
  a) Tripartiete sociale top

  Informatie van het voorzitterschap en de Commissie

  • b) 
   Uitvoering van de aanbeveling van de Raad tot invoering 7199/19 bijscholingstrajecten

   Informatie van de Commissie

  • c) 
   Voorliggende wetgevingsvoorstellen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)
   • i) 
    Richtlijn toegankelijkheidsvoorschriften voor 14799/15 producten en diensten + ADD 1 - 3
 • ii) 
  Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven 8633/17
  • iii) 
   Herziening richtlijn carcinogene of mutagene 7733/18 + ADD 1 agentia (derde reeks)
  • iv) 
   Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare 16018/17 arbeidsvoorwaarden
  • v) 
   Verordening tot oprichting van een Europese 7203/18 Arbeidsautoriteit
  • vi) 
   Herziening verordeningen coördinatie 15642/16 + ADD 1 socialezekerheidsstelsels (883/04 en 987/09) + ADD 1 REV 1

  Informatie van het voorzitterschap d) Elektronische uitwisseling van gegevens betreffende de 6986/19

  sociale zekerheid (EESSI) Informatie van de Commissie over de stand van zaken

 • e) 
  Conferentie op hoog niveau over EU-kader voor nationale 7003/19 strategieën voor inclusie van de Roma

  (Boekarest, 4-5 maart 2019) Informatie van het voorzitterschap

 • f) 
  Werkprogramma's 2019 van het Comité voor de 6356/19 werkgelegenheid (EMCO) en het Comité voor sociale 6969/19 bescherming (SPC)

  Informatie van de respectieve voorzitters

Eerste lezing

Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van

orde van de Raad)

Op basis van een Commissievoorstel


1.

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO)

De raadsformatie i Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van sociale zaken, werkgelegenheid, volksgezondheid en/of consumentenzaken van de lidstaten van de Europese Unie. Deze raad vergadert formeel ongeveer vier keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

2.

Relevante EU dossiers

3.

Meer over...