Groen licht voor hervorming auteursrecht: Commissie verheugd over goedkeuring gemoderniseerde regels voor het digitale tijdperk

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op maandag 15 april 2019.

Vandaag heeft het Europees Parlement i het licht op groen gezet voor de nieuwe auteursrechtrichtlijn, die concrete voordelen oplevert voor de burgers, de creatieve sectoren, de pers, onderzoekers, onderwijzend personeel en instellingen voor cultureel erfgoed.

De hervorming houdt in dat het auteursrecht wordt aangepast aan de wereld van vandaag waarin we voornamelijk toegang hebben tot creatieve en journalistieke inhoud via muziekstreamingdiensten, video-on-demandplatforms, nieuwsaggregatiediensten en platforms met door gebruikers geüploade content. Over het voorstel dat de Commissie in september 2016 deed, is in maart 2019 door het Europees Parlement gestemd.

Jean-Claude Juncker i, voorzitter van de Europese Commissie i: "Met de vandaag bereikte overeenkomst zorgen we ervoor dat de auteursrechtregels geschikt zijn voor het digitale tijdperk. Europa krijgt duidelijke regels die garanderen dat makers een eerlijke vergoeding krijgen en de rechten van gebruikers worden versterkt. Verder wordt vastgesteld welke verantwoordelijkheid platforms hebben. Met de hervorming van het auteursrecht leggen we de laatste hand aan de voltooiing van de digitale eengemaakte markt in Europa."

De nieuwe richtlijn stimuleert hoogwaardige journalistiek in de EU en zorgt ervoor dat Europese auteurs en uitvoerende kunstenaars beter worden beschermd. Ook de gebruikers profiteren van de nieuwe regels: deze stellen hen in staat om legaal auteursrechtelijk beschermde inhoud op platforms te uploaden. Zij zullen ook voordeel hebben bij de versterkte maatregelen ter bescherming van de vrijheid van meningsuiting wanneer zij video's uploaden met inhoud van rechthebbenden, namelijk in memes of parodieën.

De auteursrechtrichtlijn maakt deel uit van een breder initiatief om het Europese auteursrecht aan te passen aan het digitale tijdperk. Verder hebben de EU-lidstaten vandaag nieuwe regels aangenomen die het voor Europese omroepen gemakkelijker maken om bepaalde programma's op hun onlinediensten over de grenzen heen beschikbaar te stellen. En Europeanen die in hun eigen lidstaat films, sportuitzendingen, muziek, e-boeken en games kopen of erop geabonneerd zijn, moeten daar sinds 1 april 2018 ook toegang toe hebben als zij op reis zijn in een ander EU-land of daar tijdelijk verblijven.

Volgende stappen

Na bekendmaking van de richtlijn in het Publicatieblad van de EU beschikken de lidstaten over 24 maanden om deze in hun nationale wetgeving om te zetten. De nieuwe auteursrechtregels en de nieuwe regels om de toegang tot online tv- en radiocontent over de grenzen heen gemakkelijker te maken zullen op 17 april formeel worden ondertekend in het Europees Parlement te Straatsburg.

Achtergrond

In september 2016 heeft de Europese Commissie voorgesteld om in het kader van de strategie voor een digitale eengemaakte markt het Europese auteursrecht te moderniseren om voor een Europese culturele opleving te zorgen. Het betreft de modernisering van EU-regels die dateren van 2001, toen er nog geen sprake was van sociale media en van video-on-demand, musea hun collecties nog niet digitaliseerden en docenten geen online cursussen aanboden.

Uit enquêtes van de Commissie in 2016 bleek dat 57 % van de internetgebruikers toegang had tot persartikelen via sociale netwerken, nieuwsaggregatiediensten of zoekmachines. Van deze gebruikers las 47 % zonder door te klikken fragmenten die door deze sites worden verzameld. Dit sluit aan bij wat we zagen in de muziek- en de filmindustrie: in de EU luisterde en keek 49 % van de internetgebruikers online naar muziek of audiovisuele content en keek 40 % van de 15- tot 24-jarigen ten minste eenmaal per week online televisie. Deze trend is sindsdien nog veel sterker geworden.

Meer informatie

IP/19/2151

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail