Eerste Kamerfractie Forum voor Democratie (FVD)

Forum voor Democratie is sinds 2019 vertegenwoordigd in de Senaat. Bij de verkiezing van 2019 behaalde de partij 12 zetels. Na het royement van Henk Otten i, het vertrek van Dorien Rookmaker en Jeroen de Vries i, het vertrek van Paul Cliteur i en het vertrek van vijf leden die de Fractie-Van Pareren hebben gevormd i, bestaat de fractie nog uit twee leden.

Fractievoorzitter is Paul Frentrop i.

1.

Huidige leden

fotonaam Kamerlidaanvang functie
Johan Dessing
2019-06-11
Paul Frentrop
2019-06-11
 

Meer over