Bundel Oorlogsdagboeken minister Van Kleffens gepubliceerd

dinsdag 30 april 2019, 11:16

DEN HAAG (PDC i) - Eelco Nicolaas van Kleffens was één van de meest invloedrijke ministers van Buitenlandse Zaken van de twintigste eeuw. Tussen 1939 en 1946 bezette hij die post in een roerige tijd. Tussen 1940 en 1945 maakte hij namelijk onderdeel uit van de Nederlandse regering in ballingschap te Londen. De dagboeken die hij bijhield tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn nu in boekvorm gepubliceerd.

De oorlogsdagboeken van Van Kleffens hebben de titel Majesteit. U kent het werkelijke leven niet. Deze titel verwijst naar de band die Van Kleffens met koningin Wilhelmina in Londen onderhield. Hij verbaasde zich dikwijls over de manier waarop de vorstin met het staatsrecht omging en vond haar bij tijd en wijlen wereldvreemd. Desondanks hadden Wilhelmina en Van Kleffens een goede vertrouwensrelatie.

De gepubliceerde dagboeken geven inzicht in de besluitvorming van de Londense kabinetten i. Het boek gaat in op een plan om leden van het Belgische Koningshuis uit Belgische gevangenschap te krijgen, op een bezoek aan president Roosevelt in 1942 en de pogingen om vanuit Londen iets te kunnen betekenen voor Nederland. Het boek biedt inzicht in de buitenlandpolitiek en diplomatieke relaties in de oorlogsjaren.

Bron: Uitgeverij Van Tilt, Trouw

"Majesteit. U kent het werkelijke leven niet. De oorlogsdagboeken van minister van Buitenlandse Zaken mr. E.N. van Kleffens