Belangrijkste thema's en media-evenementen 13 - 26 mei 2019 - EU monitor

EU monitor
Woensdag 15 juli 2020
kalender

Belangrijkste thema's en media-evenementen 13 - 26 mei 2019

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 10 mei 2019.

Overzicht van de belangrijkste onderwerpen die de Raad van de EU de komende 2 weken zal bespreken.

Bijeenkomst buitenlandministers Oostelijk Partnerschap, 13 mei 2019

De EU-Ministers van Buitenlandse Zaken houden hun jaarlijkse bijeenkomst met hun collega's van de landen van het Oostelijk Partnerschap (Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, Moldavië en Oekraïne). Na de bijeenkomst volgt een werklunch ter gelegenheid van de 10e verjaardag van het Oostelijk Partnerschap.

Raad Buitenlandse Zaken, 13 mei 2019

De Raad zal een aantal actuele kwesties bespreken, waaronder de ontwikkelingen in Libië. De Ministers van Buitenlandse Zaken zullen spreken over de Sahel met het oog op hun gezamenlijke zitting van de dag erop met de buitenland- en de defensie­ministers van de G5-Sahellanden (Burkina Faso, Mali, Mauritanië, Niger en Tsjaad). Bij die bijeenkomst zullen ook de EU‑Ministers van Defensie aanwezig zijn.

Raad Landbouw en Visserij, 14 mei 2019

De Raad zal van gedachten wisselen over het pakket voor de hervorming van het GLB na 2020, de mededeling van de Commissie met de titel "Een schone planeet voor iedereen" en enkele handelsgerelateerde landbouw­vraagstukken.

Raad Buitenlandse Zaken (Defensie), 14 mei 2019

De Raad zal starten met een gezamenlijke zitting van de EU‑Ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken met hun collega's van de G5‑Sahellanden (Burkina Faso, Mali, Mauritanië, Niger en Tsjaad) over de Sahelregio. Vervolgens zullen de Ministers van Defensie spreken over Pesco, en een gedachtewisseling over de samenwerking EU‑NAVO houden met adjunct-secretaris-generaal van de NAVO Rose Gottemoeller.

Raad Buitenlandse Zaken (Ontwikkeling), 16 mei 2019

De Raad zal spreken over de Agenda 2030 en klimaatverandering, jeugd en ontwikkeling. Ook zal hij zich buigen over hoe de EU haar betrokkenheid in de Sahel kan opvoeren. De Ministers van Ontwikkeling zullen zich ook beraden op de toekomst van de financiële structuur voor duurzame ontwikkeling en nabuurschap.

Raad Economische en Financiële Zaken, 17 mei 2019

De Raad zal ingaan op internationale kwesties, waaronder digitale belastingheffing in de internationale context, op de uitkomst en de voorbereiding van internationale bijeenkomsten, en op de opzet van de Coalitie van Ministers van Financiën voor klimaatactie. Ook zullen de ministers een politiek akkoord proberen te bereiken over een reeks nieuwe accijnsregels voor de EU, en zullen zij de volgende stappen bespreken in verband met het voorstel tot vaststelling van het steunprogramma voor hervormingen.

Raad Algemene Zaken, 21 mei 2019

De Raad zal spreken over de financiering van het extern optreden binnen de volgende langetermijnbegroting van de EU (MFK) en voorbereidingen treffen voor de Europese Raad van juni. Onder de rubriek diversen op de agenda zal de Commissie haar mededeling over het versterken van de rechtsstaat in de EU presenteren.

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport, 22 en 23 mei 2019

De Raad EJCS zal conclusies aannemen over jongeren de toekomst van werk, een aanbeveling over een brede benadering van onderwijzen en leren van talen, conclusies over jonge creatieve generaties en conclusies over toegang tot sport voor personen met een handicap. De ministers zullen debatteren over onderwerpen op elk van de vier gebieden binnen de EJCS-bevoegdheid.