Commissie voor Financiën en Raad van State bespreken Stabiliteits- en Groeipact - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 10 juli 2020
kalender

Commissie voor Financiën en Raad van State bespreken Stabiliteits- en Groeipact

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op maandag 17 juni 2019.

Op dinsdag 18 juni ontvangt de commissie voor Financiën een technische briefing van onderzoekers van de Raad van State over een nieuwe voorlichting over de toepassing van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP). De voorlichting volgt uit de motie Omtzigt/Bruins van 19 december 2018 waarin de Raad van State wordt gevraagd in beeld te brengen wat de gevolgen zijn van het structureel niet nakomen door lidstaten van de EU van afspraken over tekort- en schuldnormen zoals vastgelegd in het SGP. Daarnaast wordt aan de Raad van State gevraagd een scenarioschets te maken voor het geval dat meerdere bankstelsels in de eurozone tegelijkertijd in de problemen komen.

  • 18/06: Technische briefing Stabiliteits- en Groeipact