Kabinet wil rol parlement bij Europese besluitvorming verbeteren

woensdag 26 juni 2019, 10:50

DEN HAAG (PDC i) - Het Nederlandse parlement moet (nog) beter worden betrokken bij de besluitvorming in de Europese Unie. Minister Ollongren i schrijft dat in de kabinetsreactie op de voorstellen van de Staatscommissie-Remkes i. De gewenste grotere openbaarheid van EU-stukken wordt ondersteund.

Het kabinet stelt zich ook achter het versterken van de gezamenlijke rol van nationale parlementen in het kader van subsidiariteit. De termijn waarop die parlementen op Commissievoorstellen mogen reageren zou flexibeler moeten worden gehanteerd dan nu het geval is.

Het kabinet stelt overigens dat de informatievoorziening aan het parlement over Europese dossiers al goed is. Er zal op worden toegezien dat eerdere afspraken over het goed en tijdig informeren van het parlement worden nageleefd.

Bron: kabinetsstandpunt advies staatscommissie