COM(2019)292 - Toepassing van Richtlijn Solvabiliteit II met betrekking tot groepstoezicht en kapitaalbeheer binnen een groep van verzekerings- of herverzekerings­ondernemingen - EU monitor

EU monitor
Woensdag 21 oktober 2020
kalender

COM(2019)292 EUe - Verslag
Toepassing van Richtlijn Solvabiliteit II met betrekking tot groepstoezicht en kapitaalbeheer binnen een groep van verzekerings- of herverzekerings­ondernemingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de toepassing van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) met betrekking tot groepstoezicht en kapitaalbeheer binnen een groep van verzekerings- of herverzekeringsondernemingen

officiële Engelstalige titel

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) with regard to group supervision and capital management within a group of insurance or reinsurance undertakings
 
Rechtsinstrument Verslag
COM-nummer i COM(2019)292 NLEN
Celex-nummer i 52019DC0292

2.

Key dates

Document 27-06-2019
Online publicatie 27-06-2019

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.