Vergadering: EP-Commissie Buitenlandse zaken, Brussel - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 21 september 2019
kalender
József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 2 september 2019 15:30 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) i Toon locatie
zaal 2Q2
organisatie EP-Commissie Buitenlandse zaken (AFET) i

15.30 - 18.30 uur

15.30 - 18.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

Met gesloten deuren

 • 3. 
  Gedachtewisseling met Gunnar Wiegand, directeur Azië en de Pacifische regio, EDEO, over de situatie in Kasjmir

* * *

 • 4. 
  Gedachtewisseling met Pekka Haavisto, minister van Buitenlandse Zaken van Finland, over de prioriteiten van het Fins voorzitterschap
 • 5. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

AFET/9/00541

2019/2028(BUD)

 

Rapporteur voor advies:

 

Michael Gahler (PPE)

PA - PE639.811v01-00

AB - PE640.641v01-00

Bevoegd:

 

BUDG -

Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 Behandeling begrotingsamendementen

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 5 september 2019, 12.00 uur


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Buitenlandse zaken (AFET)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie, met de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie en onderhoudt betrekkingen met andere organisaties.

3.

Meer over...

4.

Meer informatie